Оборудване на децата от ЧДГ “Джани РоДари” със спортни екипи

             Приложение № 1 към чл.3, ал.1                                     ФОРМУЛЯР НА ПРОЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                        ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА                               ФИЗИЧЕСКОТО  ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2020 г. І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТСТВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ: Име: ЧДГ „Джани РоДари” – ЕООД Адрес: 1111 гр. София, ул.”Гео Милев” №158, ВТУ”Т.Каблешков”, корпус 6 община: област: Софийска област Ръководител на институцията: Йорданка Петрова  Йосифова […]

Read more

«Всичко българско и родно-любя тача и милея»

Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на ФВС ПЪРВА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Създаване на условия за развитие на физическото възпитание и спорта в образователните институции – училище, детска градина районна администрация, малки населени места ФОРМУЛЯР ЗА СЪДЪРЖАТЕЛЕН И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ          І. Техническа информация: Име на организация/изпълнител ЧДГ ДЖАНИ РОДАРИ Име на проект «Всичко  […]

Read more

Музикотерапия

През м. декември 2013 г. студенти – обучени и тренирани музикотерапевти, започнаха да работят с деца от „Джани РоДари“, използвайки музиката и музикалните елементи – звук, ритъм, мелодия, хармония и др. Всяка сесия по музикотерапия се провежда за постигане на цели, свързани със различни сектори – психичен, телесен, емоционален, интелектуален, социален, както и сектора на […]

Read more

Проект за обучение по тенис на маса

Начално обучение по тенис на маса за деца от 4 до 7 год. 1. Основни правила – отбелязване на точка, игра до 11 точки, победа при  3 от 5 гейма. 2. Разучаване на основно изходно положение.   3. Разучаване на видове хватове на ракетата. 4. Разучаване на видовете придвижвания – странични стъпки, напред и назад. 5. Запознаване […]

Read more

КРАСИВА ЗЕЛЕНИНА – ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ

„ КРАСИВА  ЗЕЛЕНИНА – ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ “ Уважаеми родители, скъпи деца ! На 14 септември 2019 г. учители, родители и деца от нашия учебен комплекс „Джани Родари” участвахме в най-мащабната национална доброволческа инициатива – „Да изчистим България заедно“, в името на каузата за по-чиста околна среда. От  този ден стартира и спечеленият  проект  по програма […]

Read more

СОЦИАЛНИ МЕДИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ

Проект № 2019-1-BG01-KA229-062273 Social media for educational purposes СОЦИАЛНИ МЕДИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ Заглавие на проекта: СОЦИАЛНИ МЕДИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ Основна цел на проекта: Обмен на добри практики Акроним/ Абревиатура на проекта: StreAMER Начална дата на проекта: 01-09-2019 Обща продължителност на проекта: 24 месеца Крайна дата на проекта: 31-08-2021 КОНТЕКСТ Този проект отговаря на общата необходимост […]

Read more

Know-how in Terms Of Developing Mobile Applications

Проект № 2019-1-PL01-KA229-065100_3 Know-how in Terms Of Developing Mobile Applications ––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Проект „Ноу-хау по отношение на разработването на мобилни приложения“ Цел на проекта: Проектът е иницииран с цел да отговори на нуждите на ученици да придобият и надградят уменията си в разработването на мобилни приложения – едно умение, което ще използват и след като завършат училище, […]

Read more

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм + “ на Европейския Съюз

„ Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм + “ на Европейския Съюз „ № на проекта: 2019-1-LT01-KA229-060459_3 Правила за опазване на околната среда Основната цел на проекта е да запознае учениците със значението на алтернативните източници на енергия като вятъра, вълните или слънчевата енергия, които не вредят на естествената околна среда. Целите на проекта включват: […]

Read more

ЦИФРОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Проект № 2019-1-EL01-KA229-0625097_5 ЦИФРОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Digital Competences Заглавие на проекта: ЦИФРОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Начална дата на проекта:  01-09-2019 Обща продължителност на проекта: 24 месеца Крайна дата на проекта :31-08-2021 Контекст Чрез модерно преподаване и учене може да се развият способностите на 21 век, особено чрез използване на технологиите ефективно. Мобилни устройства като смартфони, iPad или таблети се […]

Read more

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

На 26.03.2021 г. ЧДГ „ДЖАНИ РОДАРИ“ ЕООД има одобрено заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-1179 по процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ Заявление: № BG16RFOP002-2.095-1179 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични […]

Read more