Нежна професионална грижа за Вашите деца, които заслужават

Частна детска градина и ясла "Джани РоДари" започва да функционира като полудневна детска градина. Това става с разрешение на МОН - Заповед РД 14-14.16.03.2006г.

През 2007г. се превръща от полудневна в целодневна детска градина със Заповед РД-14-84/18.05.2007г.

ЧДГ "Джани РоДари" е базова детска градина към ФНПП. Уникалната материална база и високият професионализъм на служителите дават възможност на бъдещите педагози да усвоят безценен опит и знания. Стаите и занималните са светли и слънчеви, обзаведени функционално, уютно и модерно.

В детската градина работим по одобрената от МОН програма.

В учебен комплекс "Джани РоДари" се използват методи за обучение както от философията на Монтесори, така и от Ф. ВалдорФска педагогика. Гордеем се и със своята авторска програма за обучение и възпитание, която се базира на "Граматика на фантазията", написана от нашия патрон - Джани Родари

Приемът в детска ясла"Джани РоДари" започва от едногодишна възраст. Разполагаме с пет яслени групи:

1-ва ясла „Изкуства. Аз съм в детската ясла“, 1 – 1,5-годишни
2- ра ясла „Изкуства. Аз съм в дестаката ясла “, 1,5 – 2,5-годишни
1-ва Група „Вариант“ „Изкуства. Аз съм в детската ясла“ – 2 – 3-годишни