Дневен режим (подготвителна)

ДНЕВЕН РЕЖИМ 07.30 – 09.15     ПРИЕМ НА ДЕЦАТА09.15 – 09.30     УТРИННА ГИМНАСТИКА09.30 – 10.00     ЛЕКА ЗАКУСКА – ПЛОД10.00 – 10.15     ТОАЛЕТ10.15 – 11.00     ОРГАНИЗИРАНИ ЗАНИМАНИЯ11.00 – 12.00     СВОБОДНИ ИГРИ/ ИГРИ НА ОТКРИТО12.00 – 12.15     ПОДГОТОВКА ЗА ОБЯД12.15 – 13.00     ОБЯД13.00 – 13.15     ПОДГОТОВКА ЗА СЪН, ТОАЛЕТ13.15 – 15.45     СЛЕДОБЕДЕН СЪН15.45 – 16.00     ТОАЛЕТ 16.00 – 16.30     […]

Read more

Обучение и програми (подготвителна)

Обучение и програми: 1. Български език 2. Математика 3. Художествена информация и литература за деца4. Природен свят 5. Социален свят6. Музика7. Изобразително изкуство8. Конструктивно-технически и битови дейности9. Физическа култура10. Игрова култура и пресъздаване

Read more

Прием за подготвителна група

Записванията за подготвителна група са целогодишно при наличието на свободни места. При прием на дете в подготвителна група се провежда общообразователна диагностика! При прием на дете в подготвителна група се изисква: 1.     Копие от акта за раждане на детето. 2.     Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.  3.     Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, […]

Read more

Подготвителна група

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА 5 и 6-ГОДИШНИ, УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ И ОЩЕ… Подготвителната група за училище е общо-психологическа и личностна подготовка за училищно обучение. Адаптацията на подготвителните групи в първи клас      Преходът от предучилищна възраст към първата училищна стъпка, е един  от най-  съществените етапи  в бъдещото  развитие на децата. Този  период на адаптиране и  […]

Read more