КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА МОГАТ ДА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ И КАК ДА ПОДОБРИМ ТОВА УМЕНИЕ?

КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА МОГАТ ДА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ И КАК ДА ПОДОБРИМ ТОВА УМЕНИЕ?

Способността за задържане на вниманието зависи от различни фактори като възрастта на детето, личният интерс към дадената дейност, биологични фактори като умора и глад, когнитивните умения, наличието на обучителни трудности…

Проблеми от въздействието на медиите и използването на мултимедиите при децата

Проблеми от въздействието на медиите и използването на мултимедиите при децата

Проблеми от въздействието на медиите и използването на мултимедиите при децата Детската аудитория е сред най-уязвимите консуматори на медии. Тази група преоткрива и формира виждането си за заобикалящия свят и…