Прием за учебната 2024/2025 учебна година

ЧОУ „Джани РоДари” обявява прием за учебната 2024/2025 година.

Свободни места по класове:

Подготвителен клас – 3 свободни места

Първи “А” клас – 3 свободни места

Първи “Б” клас – 2 свободни места

Втори клас – 2 свободни места

Трети клас – няма свободни места

Четвърти клас – 3 свободни места

Пети клас – 4 свободни места

Шести клас – 2 свободни места

Седми клас – 2 свободни места

Приемните изпити за учебната 2024/2025 година се провеждат от 01.07.2024 година до 12.07.2024 Записването за изпит става по електронен път или на телефон 0896769243, 0896769230  най-късно до три календарни дни преди изпита.

Свържете се нас на телефон 0896769230 или e-mail djanirodari_school@abv.bg, за да насрочим дата за среща и педагогическа диагностика за нивото на училищна готовност на Вашето дете.

 • Опознавателни срещи след предварително уговорен час.
 • До една седмица след срещата получавате лично резултатите от изпита и техен анализ.
 • При положителен резултат семейството получава покана за записване и през следващите години заедно ще се радваме на успехите на Вашето дете.
 • Ще поддържаме ежедневна връзка, за да обсъждаме развитието му, заложбите и „скритите” таланти, които несъмнено ще открием!
 • ЧОУ “Джани РоДари” е средище на висок професионализъм, духовност и стремеж към успех. Силни и амбициозни учители изграждат колектива на комплекса и предават своите знания и качества на нашите възпитаници.

Защо ЧОУ „Джани РоДари“?

ЧОУ “Джани РоДари” е средище на висок професионализъм, духовност и стремеж към успех. Силни и амбициозни учители изграждат колектива на комплекса и предават своите знания и качества на нашите възпитаници.

 • Системата “Учене чрез правене и преживяване”отразява нашето виждане за социализацията на децата, за възможностите те да се справят с трудния учебен материал, като учат, поставени в реална ситуация. За тази цел класните стаи са специално оборудвани. „Учене чрез правене и преживяване“ е комплексен подход, в който се преплитат сугестопедия, йога, музика, избразително изкуство и придобиване на знанието чрез „непосредствен” допир с изучаваното.
 • Обучението по БЕЛ се осъществява по авторска програма “Граматика на фантазията”. Учениците от прогимназиален етап изучават БЕЛ 9 часа седмично.
 • Обучениeто по математика в се осъществява чрез метода jump math– забавна математика за всички! Учениците от прогимназиален етап имат 9 часа седмично математика.
 • Чуждоезиковата подготовка осигурява придобиване на комуникативни и писмени умения на много високо ниво.Ние работим в реална чуждоезикова среда, тъй като в училището се обучават много деца от чужбина, които благодарение на разнообразието ни от чужди езици имат възможност да общуват и на родните си езици. (8 часа седмично по основния език и 2 часа втори чужд език по избор)
 • Сред приоритетите ни е и обучението по информационни технологии – задължителен елемент в съвременния бързо развиващ се телекомуникационен и информационен свят. Дигитално обучение от 1. Клас.
 • Системата за обучение чрез йога R.Y.E. – Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.)
 • Музикално обучение по метода “Шулверк”
 • Ние разглеждаме спорта като неразделна част от естественото развитие и израстване на децата.
 • Формираме естетическата култура и ценностната система чрез непрекъснатите занимания в областта на изкуствата и науката
 • Осигуряваме разнообразни и интересни допълнителни дейности
 • Часове по личностно развитие

Ученикът има право да посети училището и да присъства в два учебни дни безплатно!

Допълнителни услуги:

 • Часове с логопед, психолог и ресурсен учител
 • Училищен транспорт
 • Собствена кухня и училищен стол