Състезания Таралеж

Състезания Таралеж

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД 09-975/13-08-2013 Г. СЪСТЕЗАНИЕ “ТАРАЛЕЖ” Е ВКЛЮЧЕНО В НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА. Форматът на тестовете е разработен върху методологичната основа на международните…