Музикотерапия - студентски практики

Музикотерапия - студентски практики

През м. декември 2013 г. студенти - обучени и тренирани музикотерапевти, започнаха да работят с деца от "Джани РоДари", използвайки музиката и музикалните елементи – звук, ритъм, мелодия, хармония и…

Среща на БАЧУ

На 27.11.2013г. от 14 часа в ЧОУ „Джани РоДари” се проведе среща на БАЧУ. Гости бяха всички ЧДГ, които членуват в БАЧУ. Срещата бе уважена от проф. Елена Русинова, дългогодишен…

Състезания Таралеж

Състезания Таралеж

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД 09-975/13-08-2013 Г. СЪСТЕЗАНИЕ “ТАРАЛЕЖ” Е ВКЛЮЧЕНО В НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА. Форматът на тестовете е разработен върху методологичната основа на международните…