STEAM

STEAM

Международният образователен модел е STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) – комбинация от Наука, Технология, Инженерство, Изкуство и Математика. Към този микс се добавя също Предприемачество, Финанси и не на последно място Компетенции

Обучението се фокусира върху реални проекти и задачи, които често идват и от самите ученици. Процедурите и процесите в уроците развиват следните области:

 • комуникационни умения
 • критично мислене и решаване на казуси
 • намиране на решения
 • работа в екип
 • планиране
 • преговори
 • търпение
 • технически знания (английски)
 • експериментиране
 • управление на времето
 • работа с електроника и програмиране (Ардуино), използване на Интернет като средство за предаване на информация от сензори (Internet of Things) и много други.

Основното предимство на този образователен модел е огромното удоволствие, което учениците изпитват чрез въвличането им в реални проекти, експерименти и задачи. Учат чрез правене, на практика произвеждат нещо, развиват въображението си и правят иновации. Обученията и работата с ментори на STEAM дава възможност за участие на децата в различни конкурси и допълнителни събития.