Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

studentski praktiki

    През м. декември 2013 г. студенти - обучени и тренирани музикотерапевти, започнаха да работят с деца от "Джани РоДари", използвайки музиката и музикалните елементи – звук, ритъм, мелодия, хармония и др. Всяка сесия по музикотерапия се провежда за постигане на цели, свързани със различни сектори - психичен, телесен, емоционален, интелектуален, социален, както и сектора на знанието и подобряването качеството на живот.

Използват се достъпни музикални инструменти, чрез които всеки ученик може лесно да произвежда звукове, ритми и мелодии, използвайки инструментите като средство за изразяване.

Музикотерапията няма за цел художествения ефект, забавлението или музикалното обучение, а подпомагане и подобряване качеството на образование.