Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

Училището е мястото, където учениците, освен че научават предметно знание, формират характер, изграждат умения, израстват емоционално! В тези нелеки времена за учители и ученици, ние от ЧОУ “Джани РоДари” всяка седмица ще Ви представяме по един учител и ученик, за да напомним за благородното дело на учителите и успехите на учениците! Какво означава училището за учители и ученици? На какво учи училището? На тези въпроси ще даде отговор нашият нов бюлетин.  
В първата седмица ще Ви запознаем с г-жа Василена Цветкова, която е начален учител, и Сара Гаджоли, ученик от 6. клас.