Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

 

"Професионализъм, духовност и стремеж към учене"

С това мото Ви посрещаме на прага на Частно основно училище "Джани РоДари”

 

ЧОУ "Джани РоДари" е иновативно училище, което адаптира в образователния процес свой собствен модел на обучение. Той се основава на развитие на творческото мислене; екипна работа и сътрудничество; самооткривателство; отговорност към собственото образование; емпатия и уважение към другите; играждане на здрава връзка с природата и опазване на околната среда. Тези основни принципи се реализират чрез иновативни учебни програми, методи и подходи.

Елате ни вижте...

Имате възможност да се възползвате от пробно обучение, съобразено с противоепидемичните мерки, което ще се осъществи от 18.01.2021г. до 29.01.2020г. от 9:00 до 16:30ч. Ученикът получава закуска, обяд и следобедна закуска в рамките на два учебни дена, като престоят му в училище е безплатен.

Молим да се носят вътрешни обувки.

Предварително записване на тел:0896 769 243

Очакваме новите ни възпитаници да се включат активно в учебната програма за деня.

Всеки ученик се приема след интервю с родителите и полага следните изпити:

  • Подготвителен клас - изпит за емоционална интелигентност
  • клас - изпит за училищна готовност
  • - 4. клас - тест върху Български език, Математика и съответния първи чужд език /Английски, Руски, Немски/
  • -7. клас - Български език, Математика, Природонаучни дисциплини и съответния първи чужд език / Английски, Руски, Немски/

Тази година изпитите за прием са от 08.02.2021 г. до 19.02.2021 г.

Изпитите започват в 9:00 ч. и продължават до 14:00 ч., като ученикът получава закуска и обяд

Предварително записване на тел: 0896 769 243