Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД 09-975/13-08-2013 Г. СЪСТЕЗАНИЕ "ТАРАЛЕЖ" Е ВКЛЮЧЕНО В НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА.

Форматът на тестовете е разработен върху методологичната основа на международните образователни състезания PISA и PIRLS. Тестовете са съобразени с учебното съдържание по предметите за съответния клас.

 

В състезанието по общество – „ТАРАЛЕЖ – О”, състояло се на  12.12.2013 г.   от ЧОУ „Джани РоДари”  участваха първокласниците и показаха следните резултати:Аделиа Димитрова                          

16 т.

Александра Габровска

16 т.                                                                                        

Антония Тодорова

16 т.                                                                                   

Виктория Петров   

16 т.                                                                             

Калина Андонова

16 т.

 

 

 

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ПЕТНАДЕСЕТИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

9 ноември 2013 г.

 

Явили се над 4000 първокласника. От тях 1180  са постигнали резултат над 50%,  т.е. 34 т.  от  66 т.

Наградени тези с резултат от 66 до 63 т.

 

Резултати на участниците от ЧОУ „Джани Родари”

Александра Габровска         -           61 т.

Виктория Петров                  -          52 т.

Калина Андонова                 -           48 т.

Аделиа Димитрова               -           39 т.

 

 

 

 

 

На основание Заповед № РД 09-975/13-08-2013 г. на Министъра на образованието и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2013/2014 г. под Изява № 17 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.  Организатори са МОН, Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.  Състезанието е традиционно и се провежда вече седма година.
               Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

Състезания

Дата на провеждане

на състезанието

Обявяване на резултати от

състезанието и

получаване на грамоти

„Аз, природата и светът”

19.12.2013 г.

30.12.2013 г.

„Аз и числата”

28.01.2014 г.

17.02.2014 г.

„Аз общувам с Европа”

25.02.2014 г.

10.03.2014 г.

„Аз и буквите”

19.03.2014 г.

31.03.2014 г.

Национално финално състезание

20.04.2014 г.

07.05.2014 г.

 

В състезанието „Аз, природата и светът”  участват 4598 първокласника. Максималният  брой точки е 50.

Резултати на учениците от ЧОУ „Джани РоДари”:

Виктория Благоева Петров

 

50 т.

Калина Александрова Андонова

 

47 т.

Десислава Павлова Йорданова

 

47 т.

Антония Росенова Тодорова

 

45 т.

Александра Любомирова Габровска

 

42 т.

Аделиа Андреева Димитрова

 

39 т.СДРУЖЕНИЕ  „УСПЕШНИ  РОДИТЕЛИ”

Състезания „Бяло, зелено, червено“

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 декември 2013 г.

 

КАКВО ЩЕ ПОСТИГНАТ НАШИТЕ УЧАСТНИЦИ

  •          Ще подобрят функционалната си грамотност
  •          Ще проверят и ще развият уменията си за разбиране, използване, осмисляне на информация от различни източници /графики, илюстрации, диаграми, текст/, както и за създаване на кратък писмен текст в съответствие с конкретна задача

На състезанието са се явили 56 ученици от първи клас. Максимум точки – 30.

Резултати от състезанието по български език на учениците от ЧОУ „Джани РоДари”:

АЛЕКСАНДРА ЛЮБОМИРОВА ГАБРОВСКА

30 т.

АНТОНИЯ РОСЕНОВА ТОДОРОВА

30 т.

АДЕЛИЯ АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА

29 т.

КАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА АНДОНОВА

25 т.

ВИКТОРИЯ БЛАГОЕВА ПЕТРОВА

25 т.

 

 

В състезанието „Аз и числата”  участваха 10354 първокласника. Максималният  брой точки е 50.

Резултати на учениците от ЧОУ „Джани РоДари”:

Аделиа Андреева Димитрова

 

50 т.

Александра Любомирова Габровска

 

50 т.

Виктория Благоева Петров

 

50 т.

Калина Александрова Андонова

 

37 т.

Десислава Павлова Йорданова

 

30 т.