Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

Наградени ученици от конкурс

за литературно творчество и рисунки

 

Литературно творчество

 

Първа възрастова група поезия

Първо място: Милла Рачева

Второ място: Фая Гератлиева

Трето място: Магдалена Кучумбова

 

Втора възрастова група поезия

Първо място: Геновева Трифонова

Второ място: Христина Спасова

Трето място: Петя Иванова

 

Първа възрастова група проза

Първо място: Версавия Янкова

Второ място: Дивна Граматикова

Трето място: Ивана Милчева

 

Втора възрастова група проза

Първо място: Антон Петков

Първо място: Стефания Рафаилова

Второ място: Биляна Велковска

Трето място: Даная Петкова

 

 

Конкурс за рисунки

 

Първа възрастова група

Първо място: Нора Вълева

Второ място: Дария Илиева

Второ място: Адриан Иванов

Трето място: Сияна Шопова

 

Втора възрастова група

Първо място: Теа Костадинова

Второ място: Джордано Джаджаров

Трето място: Бориса Ангелова

 

            С всички класирани ученици ще се свържем за уточняване на датата и часа на награждаването!