Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

 

Частно основно училище „Джани РоДари” обявява прием за учебната 2018/2019 година:

- Първи клас - 1 свободно място

- Втори клас - 2 свободни места

- Трети клас - 1 свободно място

- Четвърти клас - 2 свободни места

- Пети клас  - 1 свободно място

- Шести клас  - 3 свободни места

- Седми клас - няма свободни места

 

 ЧОУ „Джани РоДари” издава:

- Удостоверение за завършен подготвителен клас

- Удостоверение да завършен първи клас

- Свидетелство за завършен начален етап на основно образование

- Удостоверение за завършен клас

- Свидетелство за завършено основно образование

- Сертификати от Кембридж - starters,movers,flayers
 

 

 • Ранно чуждоезиково обучение

- английски език,

- немски език,

- руски език,

- китайски език

- гръцки език

- италиански език

 10 часа седмично по основния език и 2 часа втори чужд език по избор

 • Уникална материална база, подпомагаща “ученето чрез правене и преживяване”

 Тази система отразява нашето виждане за социализацията на децата, за възможностите те да се справят с трудния учебен материал, като учат, поставени в реална ситуация.

 • R.Y.E. система за обучение чрез йога

 R.Y.E. (research on yoga in education) е организация, която има интерес в изследването на ефекта на различни йога практики в областта на образованието.

 Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.).

 • Обучениeто по математика се осъществява чрез метода jump math

JUMP Math е забавна математика за всички!

 Методиката е създадена от математици на високо равнище, които имат комплексни концепции за развитието на децата. Те наистина вярват, че математиката е забавна и са насочени към това, да намерят преподавателски подходи, с които учениците да преодолеят страха от математиката и да  изпитват радостта от нея.Нарастващият опит, броят на висококачествени изследвания и постоянният поток от коментари на учители, ученици и родители показват, че те успяват.

 JUMP уроците са построени, така че да подпомогнат фокусирането на вниманието на учителите и децата, да намалят  допълнителната и ненужна към момента информация, докато учениците станат готови да я използват, без тя да пречи на оперативната памет и уменията им.

 Уникалната и внимателно изградена в детайли методика  JUMP   непрекъснато оценява разбирането в ученето и чрез различните иновативни подходи дава възможност на учителите да постигнат привидно невъзможната задача – да преподават на целия клас и всички да са адаптирани към работата.Чрез намаляване на трудните понятия и преподаване на малки, последователни  стъпки се постига успеха на учениците. Позитивната обратна връзка поражда желание на децата да участват, те са ангажирани и това обуславя по-нататъшното им учене. От друга страна, ученето се затвърждава с практика. Иновативните бонус задачи са базирани на концепцията в ядрото на урока и по естествен начин ангажират учениците, които се справят по-бързо, за да не скучаят, докато учителите имат възможността да обърнат внимание на затрудняващите се деца. Те постепенно преодоляват проблема си – добиват умение да решават задачата, да анализират, да свързват с други концепции и да проверяват решенията си. 

 • Обучението по БЕЛ се осъществява по авторска програма "Граматика на фантазията"

 “Граматика на фантазията” е в основата на идеята на нашия комплекс и е, тъй да се каже, настолна. Опитваме се чрез игра да  провокираме интелектуалните  възможности на малките да развиват своите умения и фантазия, да творят.

•Разширено изучаване на чужд език, математика и БЕЛ

•Обучение по английски с квалифицирани преподаватели от IH Sofia - Целогодишните курсове по английски език за деца се водят изцяло от квалифициран чуждестранен преподавател, носител на езика. Преподаватели са англичани, ирландци и американци, специализиращи в работата с различни възрастови групи, позитивни и вдъхновяващи. Преподавателите са част от голямото езиково семейство на IHWO. Всяка година учителите преминават допълнителни 30-часови семинари за професионално развитие. Всеки от тях е преминал курс по ‚Създаване на безопасни условия при работа с деца‘. Те биват оценявани ежемесечно, което гарантира поддържането на висок стандарт в обучението. Обучението с чуждестранен преподавател от ранна възраст означава, че децата ще подобрят „естествения“ си английски в реална, изцяло английска среда. Обучението е интерактивно, мотивиращо и допринася за ускоряване усвояването на материала. Паралелно с езиковите знания се развиват и личностни умения, необходими за бъдещите начинания на децата, като увереност, сътрудничество, креативност, критическо мислене и различни стилове на комуникация. Напредъкът на детето ви се измерва на всеки два месеца. След всеки проведен тест, вие получавате доклад, изготвен от преподавателя. Редовно се провеждат родителски срещи, а учителите са винаги насреща за индивидуална среща и дискусия.Всяко дете е индивид със собствени езикови нужди, изисквания и стил на учене. Децата се насърчават да комуникират изцяло на английски език в училището, за да могат по-бързо да се адаптират. Програми за обучение по английски са модерни и внимателно подбрани учебни системи, базирани на английската и българска учебни системи, гарантиращи постоянен напредък.Акцентира се върху произношение, интонация и разлика между говорими и писмени стилове в английския. Така детето ви ще звучи по-естествено, произвеждайки език, близък до този на нейтив, използвайки различни граматични структури.

 •  Всеки ден музикално обучение по метода "Шулверк", създаден от Карл Орф с ръководител  - Елка Станчева.

   КАКВО Е „ШУЛВЕРК”?

 Ритъм, говор, музика, движение, съчетани в интересни игри за малки и големи, са ключовите думи, с които може да се характеризира „Шулверк” - един от най-разпространените  начини за музикално-танцово възпитание и образование,  широко прилаган в голяма част от страните на Европа, Азия, Америка и в Австралия.

  „Шулверк” (в превод от немски език-училищно дело) възниква през 20-те години на ХХ век в резултат на творческите търсения на известния немски композитор Карл Орф относно взаимодействието на слово, звук и жест. Заедно със своята сътрудничка Гунилд Кеетман той развива една концепция за леснодостъпно музикално възпитание и образование, чиято цел е по най-естествения за човека път да открива и разбира музикалното, танцовото и театралното изкуство, които според Орф са взаимно свързани. Също така „Шулверк” провокира и развива творческия потенциал и музикалните способности още от най-ранна възраст.

  Обучението е групово и всеки участва според възможностите си. Основните дейности включват говорни, ритмични,  двигателни упражнения и импровизации, свирене на т.нар. ”Орф-Шулверк” инструменти, вокална работа.

 • Компютърно обучение- ние не използваме компютри, защото сме различни и залагаме на обучение чрез игра и практическо усвояване на придобитите знания. Обучение чрез компютър се провежда само според определените от МОН изисквания за съответния клас и нито час повече. Компютърно обучение за класовете І-ІV се реализира под формата на СИП или като допълнителна дейност. Задължително компютърно обучение въвеждаме от V клас.

• Информационни технологии  - програма MIND KRAFMF и PAINT програма за по-малките

• Дигитална класна стая - Дигитално табло за презентиране на дигитални уроци, върху които посредством вградена технология, да може да прави бележки, коментари и всичко това да може да бъде изпратено като запис по електронен път към всеки ученик. Учителят  разполага с интерактивна дъска, реализирана с широкоформатен дисплей с повърхност чувствителна на допир (touch), и адаптирана функционалност за обучение по основните дисциплини. Различни гъвкъви софтуерни платформи, възможност да търсят различни подходи за поднасяне на създадената информация, така че да стига възможно най-ефективно до своята аудитория. Учениците  участват активно в процеса на обучение, творят,  отстояват идеите си. Обучението е модерно и високотехнологично, това ще създаде интерес у младите хора. За нашите ученици са осигурени 30 таблета и това позволява активно включване на всеки в учебния процес.

• Системно овладяване на знанията в 5. и 6. клас, за изпитите в 7. клас

·Логопед, психолог и ресурсен учител

· Безплатни профилактични прегледи и медицинско обслужване  

• Малки групи, спокойна атмосфера, индивидуален подход, дисциплина

• Обучение по религия - 2 часа седмично

• Спортни занимания - Плуване, стена за катерене, модерен балет, народни танци, йога, въздушна йога, фехтовка, тенис на маса, тенис на корт, колоездене, футбол, шахмат

Учебен комплекс„Джани РоДари” поставя силен акцент върху спорта. Ние преодоляваме хиподинамията чрез активен спорт. Децата тук спортуват  не само в часа по физическо възпитание, а ежедневно в организираното като спортен час голямо междучасие с треньори по футбол, баскетбол, тенис на маса, катерене.

• Школа по танци с ръководители от ансамбъл “Чинари”.

 Ансамбъл “Чинари” е създаден през 1993 г. от професионални изпълнители на български народни танци, музика и песни. Всеки член на ансамбъла има отлична професионална подготовка по музика и хореография. Изпълнителите на ансамбъл “Чинари” са талантливи и красиви млади хора, виртуозни изпълнители на традиционни български танци, песни и инструментални мелодии.

•  Ателиета:

 “Забавна лаборатория” ( химия, физика и биология)

“Приятели на Изтока” (оригами, икебана и културни традиции)

“Керамика и пластика”, или как  да накараме глината да заговори

“Кукли, маски и костюми”, или как да изнесем представление

“Леголандия”, или какъв е градът през детските очи

“Пиано, солфеж и солово пеене”, или музикантът в мен

“Етикет”, или как да се държим в обществото

“Млад огнеборец”, или малкият герой

“Аз работя в градината”, или плодовете на моя труд

“Тайните на кухнята”, или здравословното хранене

 

Два пъти в месеца провеждаме организирани мероприятия с децата извън училището.

 

Приемът се извършва след проведен тест за съответния клас,  събеседване с родителите  и наличие на свободни места.

 

Необходими документи за прием:

- молба

- акт за раждане

- медицински картон

- здравно-профилактична карта

- документ за завършен клас 

- удостоверение за преместване /за класовете след първи/. 

 

На учениците от подготвителен и първи клас предоставяме възможност за следобеден сън.

 

Работим през ваканциите. и организираме сини, бели и зелени училища.

 

 Изтегли заявление за записване

 

Целогодишен прием при наличие на свободни места.

За повече информация:

Частно основно училище „Джани РоДари”

София 1574

ул.”Гео Милев” 158,

ВТУ „Т. Каблешков”– Корпус 6

тел./факс: 02/970 93 63

 

0896 769 230 

e-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.