Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

„Професионализъм, духовност и стремеж към учене“

С това мото Ви посрещаме на прага на "ЧОУ "Джани РоДари" - иновативно училище, което адаптира в образователния процес свой собствен модел на обучение. Той се основава на развитие на творческото мислене; екипна работа и сътрудничество; самооткривателство; отговорност към собственото образование; емпатия и уважение към другите; играждане на здрава връзка с природата и опазване на околната среда. Тези основни принципи се реализират чрез иновативни учебни програми, методи и подходи.

Един от основните принципи на ЧОУ „Джани РоДари” е да приема ученици, които имат стремеж и желание да развиват своя личностен потенциал, да бъдат изследователи и да израснат като самостоятелно мислещи личности, готови да посрещнат предизвикателствата на променящия се глобален свят. ЧОУ „Джани РоДари“ подпомага създаването и подкрепата на интернационална културна среда.

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС И 5. КЛАС!

Важен момент при организацията на приема е срещата на ученика и неговите родители с ръководството на училището.  Запознаването с училищната среда и база, с установения училищен ред и правила, с преподавателите и съучениците е също момент с изключителна важност за ефикасността на взетото решение за избор на училище и от двете страни – училище и семейство.

Ученикът има право да посети училището и да присъства в два учебни дни безплатно!

Критерии за прием

При приема се отчита зрелостта и готовността на ученика за съответния клас, академичните резултати и умения.
Наблюденията се извършват  от специалисти и  се използват за информация при определяне нивото на ученика.

Свържете се с нас за среща на тел.  0896 769 243 или на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОСТАВАЩИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 • Подготвителен клас с първи чужд език английски - 1 свободно място Класен ръководител - Таня Даковска  
 • Подготвителен клас с първи чужд език немски/ руски - 2 свободни места
 • Първи клас с първи чужд език английски - 2 свободни места Класен ръководител - Петя Костадинова          
 • Първи клас с първи чужд език немски / руски - 3 свободни места
 • Втори клас - 3 свободни места
  Класен ръководител - Георги Ангелов
 • Трети клас - 1 свободно място
  Класен ръководител - Полина Миланова
 • Четвърти клас - 2 свободни места
  Класен ръководител - Мария Благоева
 • Пети клас - 4 свободни места
 • Шести клас - 2 свободни места
  Класен ръководител - Васил Байрактарски
 • Седми клас - 3 свободни места
  Класен ръководител - Ава Аянска

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ЧОУ „ДЖАНИ РОДАРИ“?  

 • Системата “Учене чрез правене и преживяване”отразява нашето виждане за социализацията на децата, за възможностите те да се справят с трудния учебен материал, като учат, поставени в реална ситуация. За тази цел класните стаи са специално оборудвани. „Учене чрез правене и преживяване“ е комплексен подход, в който се преплитат сугестопедия, йога, музика, избразително изкуство и придобиване на знанието чрез „непосредствен” допир с изучаваното.
 • Социално предприемачество, за да развиваме млади, амбициозни и ангажирани ученици.
 • STEAM обучение - Като учебна програма STEАM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика – в интердисциплинарен и приложен подход.
 • Обучението по БЕЛ се осъществява по авторска програма "Граматика на фантазията"
 • Обучениeто по математика се осъществява чрез метода jump math- забавна математика за всички!
 • Чуждоезиковата подготовка осигурява придобиване на комуникативни и писмени умения на много високо ниво.Ние работим в реална чуждоезикова среда, тъй като в училището се обучават много деца от чужбина, които благодарение на разнообразието ни от чужди езици имат възможност да общуват и на родните си езици. (10 часа седмично по основния език и 2 часа втори чужд език по избор)
 • Сред приоритетите ни е и обучението по информационни технологии – задължителен елемент в съвременния бързо развиващ се телекомуникационен и информационен свят. Дигитално обучение от 1. Клас.
 • Системата за обучение чрез йога R.Y.E. - Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.)
 • Музикално обучение по метода "Шулверк"
 • Ние разглеждаме спорта като неразделна част от естественото развитие и израстване на децата.
 • Формираме естетическата култура и ценностната система чрез непрекъснатите занимания в областта на изкуствата и науката
 • Осигуряваме разнообразни и интересни допълнителни дейности
 • Часове по личностно развитие

Допълнителни услуги:

 • Часове с логопед, психолог и ресурсен учител
 • Училищен транспорт
 • Собствена кухня и училищен стол

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ ЗА НОВИ УЧЕНИЦИ 2021/2022

С цел разбиране от наша страна таксата за обучение може да се заплати разсрочено в зависимост от Вашите предпочитания и възможност.

Присъствена форма на обучение

Подготвителен клас:

 • Заплащане наведнъж – 6 700 лева
 • Заплащане на две вноски – 7 000 лева
 • Заплащане на месец: – 7 200 лева / капаро в размер на 1 500 лв. Остатъка от сумата се разделя на 9 равни месечни вноски по 630 лв./

I-IV клас:

 • Заплащане наведнъж – 7 300 лева
 • Заплащане на две вноски – 7 500 лева
 • Заплащане на месец – 7 900 лева / капаро в размер на 1 500 лв. Остатъка от сумата се разделя на 9 равни месечни вноски по 710 лв./ 

V – VII клас:

 • Заплащане наведнъж – 7 600 лева
 • Заплащане на две вноски – 7 800 лева
 • Заплащане на месец – 8 200 лева / капаро в размер на 1 500 лв. Остатъка от сумата се разделя на 10 равни месечни вноски по  670 лв./ 

Дистанционна форма на обучение

Подготвителен клас:

 • Заплащане наведнъж – 5 700 лева
 • Заплащане на две вноски – 6 000 лева
 • Заплащане на месец: – 6 200 лева / капаро в размер на 1 500 лв. Остатъка от сумата се разделя на 9 равни месечни вноски по 520 лв./ 

I-IV клас:

 • Заплащане наведнъж – 6 300 лева
 • Заплащане на две вноски – 6 500 лева
 • Заплащане на месец – 6 900 лева / капаро в размер на 1 500 лв. Остатъка от сумата се разделя на 9 равни месечни вноски по 600 лв./ 

V – VII клас:

 • Заплащане наведнъж – 6 600 лева
 • Заплащане на две вноски – 6 800 лева
 • Заплащане на месец – 7 200 лева / капаро в размер на 1 500 лв. Остатъка от сумата се разделя на 10 равни месечни вноски по 570 лв./ 

 

За учениците от 4. клас до 7. клас е необходим постигнат минимален успех - 4.50.

До една седмица след положениете изпити получавате лично или по e-mail резултатите от изпита и анализ на резултатите.
При положителен резултат семейството получава покана за записване.         

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

- молба

- копие от акт за раждане

- медицински картон

- здравно – профилактична карта

- документ за завършен клас

- удостоверение за преместване / за класовете след първи/

- заявление за постъпване

- заявление за удостоверение при преместване 

ЧОУ „ДЖАНИ РОДАРИ” ИЗДАВА:

 • Удостоверение за завършен подготвителен клас
 • Удостоверение да завършен първи клас
 • Свидетелство за завършен начален етап на основно образование
 • Удостоверение за завършен клас
 • Свидетелство за завършено основно образование.

В нашето училище се забранява използването на мобилни телефони, тъй като съществуват доказателства за вредата им върху здравето на хората. Нашата първа цел е да се грижим за здравето и живота на нашите ученици!

В училището отделяме много време и ресурс за участие в образователната програма на Европейската общност „Еразъм +“. С четирите проекта, които спечелихме, имаме възможност дългосрочно да обменяме информация и опит с учебни заведения в други страни на Европа. Децата ни пътуват, срещат се със свои връстници в тези държави, придобиват нови социални умения и опит, контактуват в чуждоезикова среда, обогатяват знанията си в сферата на историята, културата и географията . Една от целите на европейските образователни политики е да възпитаваме у нашите ученици самочувствието, че са граждани на Европа и света. Програмата Еразъм + предоставя именно такива възможности, а ние се стремим да ги използваме пълноценно.

Очакваме новите ни възпитаници да се  включат активно в програмата.

Училището предлага група с удължен престой в училище до 18:30 часа.