Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

Удължаване на учебната година

 

С решение № 1 от 28.05.2021 година на Педагогически съвет в ЧОУ "Джани РоДари" се взе решение за удължаване на учебната година за проектни дейности. 

Учебната година ще бъде удължена, както следва:

Първи, втори и трети клас - до 23.06.2021год.

Четвърти, пети и шести клас - до 30.06.2021год.