Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

ЦЕЛОГОДИШНИ СЪБОТНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ШЕСТОКЛАСНИЦИ И СЕДМОКЛАСНИЦИ!

Цена на учебен час - 5.50 лв.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ И КУРСОВЕ ЗА МАТУРА!

Цена на учебен час - 5.50 лв.

ЛЕКТОРИ:

МАТЕМАТИКА: Светла Стойнева и Светлана Гьорева

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: Дариа Йосифова и Люба Василева

Брой на учениците в група - до 8

Занятията се провеждат само в събота при следния график:

преди обяд - от 9:00 часа до 12:30 часа - Математика;

след обяд - от 13:00 часа до 16:30 часа- Български език;

Цената за целия курс на обучение може да се плати:

- еднократно

- двукратно

- на 6 равни вноски