Прием за подготвителна група

Прием за подготвителна група

Записванията за подготвителна група са целогодишно при наличието на свободни места.

При прием на дете в подготвителна група се провежда общообразователна диагностика!При прием на дете в подготвителна група се изисква:

1.     Копие от акта за раждане на детето.

2.     Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар. 

3.     Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано  от 15 дни преди постъпване в детската градина. 

4.     Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок. 

5.     Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. 

6.     Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по -рано от три дни преди постъпване на детето в детското заведение.                          


            При отсъствие на детето от детското заведение за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.               

            При отсъствие на детето от детското заведение за повече от 2 месеца се  изисква чревно изследване – лепенка и фекална проба.

Подготвителен клас с първи чужд език английски – 4 свободни места.

Подготвителен клас с първи чужд език немски / руски – 3 свободни места.

Изтегли заявление за записване

УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА МОН