Обучение и програми (подготвителна)

Обучение и програми (подготвителна)

Обучение и програми:

1. Български език 
2. Математика 
3. Художествена информация и литература за деца
4. Природен свят 
5. Социален свят
6. Музика
7. Изобразително изкуство
8. Конструктивно-технически и битови дейности
9. Физическа култура
10. Игрова култура и пресъздаване