Мисия

Мисия

Като педагози всички сме наясно с трудностите при усвояването на учебния материал, с неизбежните конфликти във взаимоотношенията, с възможните прояви на агресия. Започнахме да използваме определени йога техники, от една страна, за да увеличим способността на децата за концентрация и успеваемост, и от друга, увлечени от необятната възможност да преподаваме учебното съдържание по човешки начин. Постепенно установихме, че въведените практики влияят изключително благотворно върху рационалната, емоционалната и творческата изява на деца и ученици. На помощ дойде и вече утвърдената от години R.Y.E. система за обучение чрез йога, разработена от Мишелин Флак и въведена официално в училищата на Западна Европа. Ученето чрез йога се преплита с идеята ни за учене чрез правене, за да може излезе теорията от книгите.

     Вдъхновяваме се и от  концепцията на писателя Джани Родари за стимулиране на творческото въображение на децата чрез създаване на приказки.

     В днешните учебни програми е заложено развитието на много речеви умения, приложими в различни ситуации. Но как става това? Не може просто да кажеш: ”Пишете деца!” С приказките се развиват тези умения, разкрива се богатството на вътрешния детски свят.  

     Още с първите стъпки в яслата нашите възпитаници са подтиквани да развиват умения за разрешаване на различни проблеми и постепенно се акцентира върху изграждане на аналитично мислене. С възприетите методи на обучение педагозите ежедневно не просто обучават, а подпомагат  и напътстват развитието на питомците си така, че неусетно детето израства със съзнанието, че може да се справи с всичко и така то се превръща в пълноценна личност.

     С много обич и внимание, водени с вещина и възпитаване духа на дисциплина в свободата, детето и ученикът постепенно се научават да се разпореждат с живота си, сами да откриват в какво са най-добри, накъде да се насочат. 

     Чрез възприетия принцип на Щайнер за близост с природата в обучението и връщане към истинските ни корени, всеки ден нашите деца и ученици я преоткриват, докато работят в опитното поле, тичат навън с хвърчилата или хранят птичките, на които сами са направили къщички. Възпитанието и обучението в учебния комплекс се осъществяват без опити за манипулация на поведението. Защото истинско образование може да се получи, когато позволим на децата да използват своите интелектуални и интуитивни способности, да преодолеят страховете и задръжките си, без да налагаме своите собствени условности върху тях.