Дневен режим (подготвителна)

Дневен режим (подготвителна)

ДНЕВЕН РЕЖИМ

07.30 – 09.15     ПРИЕМ НА ДЕЦАТА
09.15 – 09.30     УТРИННА ГИМНАСТИКА
09.30 – 10.00     ЛЕКА ЗАКУСКА – ПЛОД
10.00 – 10.15     ТОАЛЕТ
10.15 – 11.00     ОРГАНИЗИРАНИ ЗАНИМАНИЯ
11.00 – 12.00     СВОБОДНИ ИГРИ/ ИГРИ НА ОТКРИТО
12.00 – 12.15     ПОДГОТОВКА ЗА ОБЯД
12.15 – 13.00     ОБЯД
13.00 – 13.15     ПОДГОТОВКА ЗА СЪН, ТОАЛЕТ
13.15 – 15.45     СЛЕДОБЕДЕН СЪН
15.45 – 16.00     ТОАЛЕТ 
16.00 – 16.30     СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА
16.30 – 18.00     ДИДАКТИЧНИ/ СВОБОДНИ ИГРИ/ ИГРИ НА ОТКРИТО                    
до 18.30             ИЗДАВАНЕ НА ДЕЦАТА