Erasmus + " Цифрови компетентности"

Erasmus + " Цифрови компетентности"

Чрез модерно преподаване и учене може да се развият способностите на 21 век, особено чрез използване на технологиите ефективно. Мобилни устройства като смартфони, iPad или таблети се разпространяват бързо  днешното онлайн общество. Нарастваща тенденция за тяхното използване  може да се наблюдава и в училищата.

 В повечето държави в Европа за съжаление са недостатъчно се използват мобилните устройства. Освен това, някои от училищата са притежават подходящо оборудване, но учителите не са винаги добре обучени да използват тези съвременни устройства и те често изглеждат безполезни. Тези модерни мобилни инструменти са в състояние да повишат качеството на образованието и обучението и драстично да променят методите на преподаване и учене. Забавно е да се работи с тях, интерактивно и което е най-важно, те са ефективни. Изглежда, че бъдещето не е да се учим от печатни книги, а да използваме цифрови материали.

Нашата цел е да изследваме подобни институции партньори от цяла Европа, като наблюдаваме няколко начина за това как и какъв вид технологии и мобилно обучение се използват по време на преподаването и учебния процес.

Презентация