Erasmus + „Опазване на околната среда“

Erasmus + „Опазване на околната среда“

Oт 09-15 ноември 2019 г. в град Истанбул, Турция Д. Йосифова, Цветан Костов  и Ава Аянска о ЧОУ „Джани Родари ЕООД“ взеха участие в работна среща и краткосрочно обучение по проект  Safeguarding for the environment /„Опазване на околната среда“ / по програма Еразъм+, ключова дейност 229.

По време на работната среща бе направена кратка презентация на дейността на училището и бе обсъден и съгласуван основния план за дейността по проекта,  докато анализираме двугодишния план, както и датите за мобилност. 

По време на посещението пред участниците бяха изнесени две лекции за основни проблеми при опазване на околната среда от университетски преподаватели и беше обменен опит със страните партньори.

Разпределени бяха и задачите и отговорностите на всяка от страните – партньори, както следва:

До януари 2020 г. всички участващи организации, рекламират проекта в местни вестници и други официални  медии . 

Преди втората среща всички ученици ще подготвят презентации на своите страни, избират лого.

Всяка страна ще подготви резолюция  за опазване на околната среда  в срок до  10май, 2020г.

 България ще бъде домакин на среща по проекта (от 10-  до 16-май 2020)  на тема  „Ефективни начини за прилагане на енергия от възобновяеми източници“