Erasmus + „Ноу-хау по отношение на разработването на мобилни приложения“

Erasmus + „Ноу-хау по отношение на разработването на мобилни приложения“

Проектът е иницииран с цел да отговори на нуждите на ученици да придобият и надградят уменията си в разработването на мобилни приложения – едно умение, което ще използват и след като завършат училище, независимо в каква сфера ще се реализират професионално. Ние желаем нашите ученици да станат активни потребители на инструментите за разработване на мобилни приложения, а не да са единствено пасивни потребители.

Проектът ще предостави на учители и ученици нужните инструменти и платформа за съвместна работа, за споделяне на идеи и добри практики и за разработка на мобилни приложения. Предоставяйки им тази платформа, ние се надяваме да постигнем няколко цели, които са свързани с темата, както и цели, свързани с културния обмен и диалога между културите, който се свързва с проекта.

Проектът ще подпомогне и учителите по информационни технологии, които ще подобрят своята материална база и ще обезпечат устойчивост и трайност на резултатите от проекта.

Проектът цели подобряване на дигиталните умения на учениците и учителите, натрупване на знания за чуждите култури, натрупване на умения за общуване на английски език и на езиците на участниците от другите държави.

Всички членове на екипите и всички ученици ще подобрят организационните си умения, уменията за работа в екип и уменията си да боравят с данни.

Презентация