Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

НОВО!!!

СТЕМ обучение

 

STEM е обучение, което обхваща теми от науката, технологиите, инженерството и математиката.

Учениците правят проучвания,  изготвят и провеждат различни проекти, експериментират, обобщават и представят данни.

Развиват критично и аналитично мислене, екипна работа, презентационни умения, фина моторика и много други.

 

Вярваме, че всеки ученик ще открие себе в множеството опити и активности, които ще правим заедно през годината

STEM е обучение, което обхваща теми от науката, технологиите, инженерството и математиката. Учениците правят проучвания,  изготвят и провеждат различни проекти, експериментират, обобщават и представят данни. Развиват критично и аналитично мислене, екипна работа, презентационни умения, фина моторика и много други.

Вярваме, че всеки ученик ще открие себе в множеството опити и активности, които ще правим заедно през годината

 

Дигитално обучение

Компютърните и информационните технологии вече са неизменна част от нашето ежедневие. За децата те развиват специфични умения - дигитално общуване, възможност за обработване на голямо количество информация за кратко време, креативност, съобразителност, рефлекси. Но най-вече – ги подготвят за личностно развитие в общество, в което технологиите в много области са без алтернатива.

Вярно, децата, като пораснат, може да искат да станат учители, артисти, художници, земеделци дори, но и тогава компютърните науки ще бъдат от ключово значение както в личния живот, така и в професионалния.

Както сами знаете, децата постоянно са със своите смартфони, на лаптопа, гледат нови филми или играят игри, общуват си във виртуалното пространство. Важно е да ги ориентираме в този нов дигитален свят, да покажем как с телефона или компютъра могат да се правят много полезни неща, които да облекчат ежедневието. И не на последно място – да ги предпазим от някои от опасностите в Мрежата.

Частно основно училище „Джани РоДари“ въвежда засилено компютърно обучение:

Подготвителен клас, първи и втори клас – Дигитално обучение - 1 час седмично

Трети и четвърти клас – Компютърно моделиране - 2 часа седмично

Пети, шести и седми клас – Информационни технологии

 

НОВО!!!

Испански език

Частно основно училище „Джани РоДари“ предлага широко разнообразие от чужди езици за своите ученици. От тази учебна година, училището ще добави и изучаване на испански език като първи чужд език ( 10 часа седмично) за учениците от пети до седми клас и като допълнителен втори чужд език ( 2 часа седмично) за учениците от първи до седми клас.

НОВО!!!

Йога

Защо йогата е важна за децата? Какви са ползите от йога за деца? Това са въпросите, които родителите често си задават. Ето и някои от ползите на йога за деца:

 • Изследванията показват, йога помага на децата да се съсредоточат в училище с цел постигане на високи академични успехи.
 • Йогата дава на децата повече вътрешен мир и радост.
 • Помага за повишаване на самочувствието и предпазва децата от проблемите с наднорменото  тегло.
 • Йогата помага на децата да работят заедно и да се научат да бъдат част от по-голяма общност и да  разширят своето въображение и креативност.

Йогата, от своя страна, учи децата и учениците от нашата детска градина и училище  на техники за релаксация и здраве, които им помогат да се справят по-добре с предизвикателствата на живота. Те се „докосват“ до йогата както в учебните си часове, така и в отделни занимания, а от предстоящата учебна година заниманията за децата ще бъдат увеличени.

 Нашето училище е  единственото в България, което предлага на своите възпитаници въздушна йога. Въздушната йога е релаксираща система от упражнения, вдъхновени от класическите асани, които се изпълняват с помощта на хамак.

НОВО!!!

Допълнителна работа за деца с обучителни затруднения

 

Когато говорим за деца с обучителни затруднения, ние по-скоро мислим за трудности с четенето или математиката, с уменията за организиране, със способността за внимание и концентрация в училище. Но много ученици с образователни затруднения и с разстройство на вниманието също имат и социални и комуникационни  трудсности.

Те имат пр
облем  да се свързват с други деца, да се сприятеляват и да разбират какво се очаква от тях в социални ситуации.

Частно основно училище „Джани РоДари“ обръща сериозно внимание на личностното развитие на учениците и техните затруднения и работи допълнително с тези, които срещат трудности по съответния предмет с учителите по  дисциплината,както и с  логопед, психолог и ресурсен учител.

В зависимост от трудностите, пред които се изправят, те работят допълнително   и индивидуално с учител по йога и с учител по танци – свободното танцуване, като йогата, развива ума и сетивата, изгражда двигателна култура, без да сме обременени от това,  да постигаме резултати.

 

 • Иновативно училище - Иновативното училище е модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците подобрят образователните си резултати и  повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

 ЧОУ „Джани РоДари“ е иновативно училище, което адаптира в образователния процес свой собствен модел на обучение. Той се основава на развитие на творческо мислене; екипна работа и сътрудничество; самооткривателство; отговорност към собственото образование; емпатия и уважение към другите; изграждане на здрава връзка с природата и опазване на околната среда.  Тези основни пренципи сеи реализират чрез иновативни учебни програми, методи и подходи.

 • Системата “Учене чрез правене и преживяване” отразява нашето виждане за социализацията на децата, за възможностите те да се справят с трудния учебен материал, като учат, поставени в реална ситуация. За тази цел класните стаи са специално оборудвани. „Учене чрез правене и преживяване“ е комплексен подход, в който се преплитат сугестопедия, йога, музика, избразително изкуство и придобиване на знанието чрез „непосредствен” допир с изучаваното.

  В ЧОУ „Джани Родари“ играта и ученето не се изключват, а взаимно се допълват и обогатяват, затова изградихме класна стая на открито за провеждане на уроците сред природата.

  Всеки един от кабинетите ни е оборудван с различен модул за игра. Чрез тях се преподава урокът, разиграват се реални ситуации. Учениците влизат в роли. Така материалът не е труден, а забавен, ученето е приятно занимание, чрез което чувстваш, че ставаш все по-добър. И в края на деня, ако попитате учениците какво са учили, ще ви кажат, че са играли.

  Педагозите в ЧОУ залагат много на метода “Учене чрез правене и преживяване”. Действието, включването в правенето е онова, което не им позволява да се уморят през деня и да държи любопитството им будно. Така материалът минава през повишения интерес към занятията и в същото време се осигурява бързо запомняне, разбиране и усвояване. Липсва страхът от неуспеха, защото това е игра и тя има правила, в някои случаи успяваш, в други – не.

  „Учене чрез правене и преживяване“ е комплексен подход, в който се преплитат сугестопедия, йога, музика, избразително изкуство и придобиване на знанието чрез „непосредствен” допир с изучаваното.

  А на опитното ни поле, освен че са сред природата, децата отглеждат любимите си плодове и зеленчуци.

 • Обучението по БЕЛ се осъществява по авторска програма "Граматика на фантазията"

Книгата “Граматика на фантазията” на Джани Родари е в основата на идеята на нашия учебен комплекс. Чрез игра на речта и езиковите фигури провокираме интелектуалните и творческите възможности на учениците да развиваме тяхното въображение и фантазия. Тези умения, вече създадени, откриват пътя на писане без страх и среща с текстовете на едно по-високо ниво на разбиране и интелектуална необходимост. В класовете от 5. до 7. учениците успяват да реализират своя потенциал в тази материя.

     •  Култура ФУЧ /факултативни учебни часове/

       - Работилница за творческо писане от 1-ви клас

 • Обучениeто по математика се осъществява чрез метода jump math - забавна математика за всички! Методиката е създадена от математици на високо равнище, които имат комплексни концепции за развитието на децата. Те наистина вярват, че математиката е забавна и са насочени към това, да намерят преподавателски подходи, с които учениците да преодолеят страха от тази наука и да изпитват радост от нея.

JUMP уроците са построени така, че да подпомогнат фокусирането на вниманието на учителите и децата, да намалят допълнителната и ненужна към момента информация, докато учениците станат готови да я използват, без тя да пречи на оперативната памет и уменията им.

Чрез намаляване на трудните понятия и преподаване на малки, последователни  стъпки се постига успеха на учениците. Позитивната обратна връзка поражда желание на децата да участват, те са ангажирани и това обуславя по-нататъшното им учене.

 • Чуждоезиковата подготовка осигурява придобиване на комуникативни и писмени умения на много високо ниво.

Ние работим в реална чуждоезикова среда, тъй като в училището се обучават много деца от чужбина, които благодарение на разнообразието ни от чужди езици имат възможност да общуват и на родните си езици.

Ние се стеремим да развиваме ивдивидуалните качества на нашите ученици. При нас обучението по чужд език започва в ранна детска възраст и е изцяло съобразено с предпочитанията  на децата. Затова предлагаме богат избор от езиково обучение:

английски език, немски език, руски език, китайски език, гръцки език, италиански език,турски език, испански език.
- 10 часа седмично по основния език и 2 часа втори чужд език по избор

     •   Курс по китайски език  за начинаещи и  за напреднали 

 • Системата за обучение чрез йога R.Y.E. (research on yoga in education) е организация, която има интерес в изследването на ефекта на различни йога практики в областта на образованието.

Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.).

 • Всеки ден музикално обучение по метода "Шулверк", създаден от Карл Орф с ръководител Елка Станчева

КАКВО Е „ШУЛВЕРК”?
Ритъм, говор, музика, движение, съчетани в интересни игри за малки и големи, са ключовите думи, с които може да се характеризира „Шулверк” - един от най-разпространените начини за музикално-танцово възпитание и образование, широко прилаган в голяма част от страните на Европа, Азия, Америка и в Австралия.

„Шулверк” (в превод от немски език - училищно дело) възниква през 20-те години на ХХ век в резултат на творческите търсения на известния немски композитор Карл Орф относно взаимодействието на слово, звук и жест. Заедно със своята сътрудничка Гунилд Кеетман той развива една концепция за леснодостъпно музикално възпитание и образование, чиято цел е по най-естествения за човека път да открива и разбира музикалното, танцовото и театралното изкуство, които според Орф са взаимно свързани. Също така „Шулверк” провокира и развива творческия потенциал и музикалните способности още от най-ранна възраст.

Обучението е групово и всеки участва според възможностите си. Основните дейности включват говорни, ритмични,  двигателни упражнения и импровизации, свирене на т.нар. ”Орф-Шулверк” инструменти, вокална работа.

 • Иновативна програма за обучение в ЧОУ „Джани Родари”,съвместно с развъдник Абераш и Български Национален   Клуб Швейцарски Пастирски Кучета

  Понятие канис-терапия,нейните задачи и принципи

  Канис терапията е начин,засилващ ефикасността на развитието на личността,обучение и рехабилитация,при който мотиватор се явява специално подбрано и обучено куче,под ръководството на квалифициран водач и терапевт.В задачите на канис-терапията влиза комплексно въздействие върху организма на детето с упор на неговите функции,насочени към стимулация на умственото му и физическо развитие,корекция на вече налични отклонения -  отклонения в двигателна моторика и фина моторика,поведение,говор,емоционално-волева сфера,общуване,работа със семейства.Канис терапията решава както общи педагогични,така и индивидуални корекционни задачи в зависимост от потребностите на конкретното дете.Занятията се провеждат в емоционално приповдигната,творческа,приятелска обстановка,което формира в детето усещане за сигурност,предизвиква интерес,доверие и желание за сътрудничесто с педагози.

 • Площадката за безопасност на движението – място за игри и уроци в ЧОУ „Джани Родари“

  Обучаването и възпитаването са два неразделни елемента от ежедневието в ЧОУ „Джани Родари“.

  Този подход отразява иновативния стремеж на педагозите за социализация на децата, за възможностите - поставени в реална ситуация, те да се справят както с трудния учебен материал, така и да се подготвят за живота извън класната стая.

  Затова учебният комплекс се сдоби с нова площадка, на която възпитаниците на основното училище и детската градина научават и привикват да спазват основните и най-важни правила за безопасно движение на пътя.

  Изработена по всички стандарти на Съвета по безопасност на движението на децата към Столична община, площадката се превърна във важно място за ситуативни игри и занимания.

 

 • Ние разглеждаме спорта като неразделна част от естественото развитие и израстване на децата.

Учебен комплекс„Джани РоДари” поставя силен акцент върху спорта. Преодоляваме хиподинамията чрез активен спорт. Децата тук спортуват не само в часа по физическо възпитание, а ежедневно в организираното като спортен час голямо междучасие с треньори по футбол, тенис на маса, катерене

Спортни занимания - Плуване, стена за катерене, народни танци, йога, въздушна йога, фехтовка, тенис на маса, тенис на корт, футбол, шахмат

 • За нас е важен въпросът за обучението по информационни технологии в съвременния бързо развиващ се телекомуникационен и информационен свят.

  Начален етап- Използваме програма Scratch,която позволява ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ, СОБСТВЕНИ АНИМАЦИИ И ИГРИ. 

  Прогимназиален етап- Задълбочено изучаване на Компютърна текстообработка, Програма Paint, Обработка на таблични данни, Работа с графични изображения и Компютърна презентация.

  Информационните технологии навлизат при нас под формата на две дигитални класни стаи -дигитално табло за презентиране на дигитални уроци, върху които посредством вградена технология да може да се правят бележки, коментари и всичко това да може да бъде изпратено като запис по електронен път към всеки ученик. Различни гъвкави софтуерни платформи, възможност да търсят различни подходи за поднасяне на създадената информация, така че да стига възможно най-ефективно до своята аудитория. Учениците участват активно в процеса на обучение, творят, отстояват идеите си. Обучението е модерно и високотехнологично, това ще създаде интерес у младите хора. За нашите ученици са осигурени 30 таблета и това позволява активно включване на всеки в учебния процес.

Формираме естетическата култура и ценностната система чрез непрекъснатите занимания в областта на изкуствата и науката

 • Обучение по вероучение 1 час седмично

Ателиета:

 • “Забавна лаборатория” (химия, физика и биология)
 • “Приятели на Изтока” (оригами, икебана и културни традиции)
 • “Керамика и пластика”, или как да накараме глината да заговори
 • “Кукли, маски и костюми”, или как да изнесем представление
 • “Леголандия”, или какъв е градът през детските очи
 • “Пиано, солфеж и солово пеене”, или музикантът в мен
 • “Етикет”, или как да се държим в обществото
 • “Млад огнеборец”, или малкият герой
 • “Аз работя в градината”, или плодовете на моя труд
 • “Тайните на кухнята”, или здравословното хранене

Школа по танци с ръководители от клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ”

Клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ” е създаден през 2009г. на 3 февруари.

Преди 5 години клуба сформира детски танцов ансамбъл с главен художествен ръководител - Марио Анастасов и художествен ръководител – Десислава Анастасова.

Всяка година се провежда „Пролетен концерт”, в който децата показват своите танцови и артистични умения.

 

 • Логопед, психолог и ресурсен учител
 • Задължителен сутрешен медицински филтър
 • Малки групи и класове, спокойна и сигурна атмосфера, индивидуален подход и дисциплина
 • Два пъти в месеца провеждаме организирани мероприятия с децата извън училището
 • На учениците от подготвителен и първи клас при необходимост предоставяме възможност за следобеден сън.
 • Работим през ваканциите и организираме сини, бели и зелени училища.