Училищен вестник - брой 1

Първият брой на нашият ученически вестник “Надежда” вече е факт. Върху него работят учениците от ЧОУ “Джани РоДари”.

В него са включени различни статии и кратки игри!

Ученически вестник брой 1