УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

Скъпи родители и участници,

Уведомяваме Ви, че въпреки извънредната ситуация, в която се намира страната ни, ученическия конкурс ще се проведе и крайният срок за предаване на творбите е 20.05.2020 година!

Допълнително ще Ви уведомим за мястото и датата за награждаването!

Успех!

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДЖАНИ РОДАРИ“

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

Във връзка със 100-годишнината от рождението на големия италиански писател и наш патрон Джани Родари и 20 години от създаването на Учебен комплекс „Джани РоДари“ се организира ученически конкурс по следните теми:

 • Такси към звездите
 • Теменужка на Северния полюс
 • Небето е на всички

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

  Да насочи вниманието на учениците към личността и творчеството на Джани Родари.

  Да стимулира творческото мислене на учениците и изява на личните им качества.

  Да предизвика интерес у младите хора да преоткрият изкуството, фантазията и добротата на писателя Джани Родари.

  Да стимулира по-тясното сътрудничество между училищата

  Да стимулира работата в екип между ученици и учители.

ЖУРИ: 5-членно от преподаватели и експерти от УК „Джани Родари“

УЧАСТНИЦИ:

Ученици от Подготвителен клас до 6.клас от всички училища, разпределени в две възрастови групи, както следва:

 • Първа възрастова група – от Подготвителен клас до 3. клас (индивидуално участие).
 • Втора възрастова група от – 4. до 6.клас (индивидуално участие).

РЕГЛАМЕНТ:

Конкурсът включва три модула:

Първа възрастова група:

 • Разказ или приказка
 • Стихотворение
 • Рисунка

    Втора възрастова група:

 • Есе или разказ
 • Стихотворение
 • Рисунка

Награден фонд:

Първа награда за ЕСЕ/РАЗКАЗ ИЛИ ПРИКАЗКА – Едногодишна стипендия в размер на 1000 лв. от таксата за обучение. /Ако победителят не е от УК “Джани Родари“ – парична награда 500 лв./

Втора награда за ЕСЕ/РАЗКАЗ ИЛИ ПРИКАЗКА – Две безплатни дейности от програмата на ЧОУ „Джани Родари“ по избор.

Трета награда за ЕСЕ/РАЗКАЗ ИЛИ ПРИКАЗКА – Спортен екип.

Първа награда за СТИХОТВОРЕНИЕ – Курс по творческо писане

Втора награда  за СТИХОТВОРЕНИЕ – Комплект за калиграфия

Трета награда за СТИХОТВОРЕНИЕ – Книга с поезия

Първа награда за РИСУНКА – Курс по рисуване

Втора награда за РИСУНКА – Комплект за рисуване със статив

Трета награда за РИСУНКА – Книга за изобразително изкуство

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 1. Тематична обвързаност.
 2. Художествено оформление.
 3. Творчески подход.
 4. Творбите трябва да са написани съобразно нормите на книжовния български език.
 5. Разказът или есето не трябва да надвишава 2 стандартни печатни страници или 3600 знака.

Краен срок за предаване на творбите- 20.05.2020 г.

Творбите се изпращат по пощата с обратна разписка или на e-mail. Участниците в конкурса за РИСУНКА изпращат творбите си задължително по пощата с обратно разписка.

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена, училище, клас).

Обявяване на победителите в конкурса на 28.05.2020 г. от 17:00ч. в Зала „Юбилейна“ ВТУ “Т. Каблешков“.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ:

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДЖАНИ РОДАРИ“, ГР. СОФИЯ ПК 1574

УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“ 158, ВТУ “Т. Каблешков“ КОРПУС 6

e-mail: djanirodari_school@abv.bg

ВСИЧКИ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ИЗЛОЖЕНИ ВЪВ ФОАЙЕТО НА УЧИЛИЩЕТО!