Събери капачки – помогни на деца в нужда

Събери капачки – помогни на деца в нужда

ЧЦДГ и ЧОУ „ДжаниРоДари” се включи в инициативата, която има за цел да помогне на хора в нужда, като събират пластмасови капачки и ги предават за рециклиране – със събраните средства се закупуват инвалидни колички.

За да се включите в кампанията, която е без краен срок, трябва само да събирате пластмасовите капачки, които иначе бихте изхвърлили.

Уважаеми родители, след като съберете толкова капачки, колкото прецените, носете ги всеки понеделник в ЧОУ / ЧЦДГ “Джани РоДари”.