Среща на БАЧУ

На 27.11.2013г. от 14 часа в ЧОУ „Джани РоДари” се проведе среща на БАЧУ. Гости бяха всички ЧДГ, които членуват в БАЧУ. Срещата бе уважена от проф. Елена Русинова, дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, която изнесе лекция на тема: „Играта като механизъм за творческо и социално учене”. С тази лекция професор Русинова ни напомни, че играта е неразделна част от детството и именно чрез нея детето учи и опознава света.

– Официално писмо от БАЧУ