РОДИТЕЛСКИ СТИЛОВЕ

РОДИТЕЛСКИ СТИЛОВЕ

Съвременните психолози все повече се интересуват от взаимоотношенията “родител-дете”, тъй като именно тези отношения определят връзката между членовете на семейството, която има огромно значение за развитието на детето.

Още от самото раждане родителите започват да полагат грижи за децата си: опитват се да предпазят детето си от опасни ситуации, опитват се да изградят здрава връзка помежду си, възпитават различни качества и умения, изказват похвали или наказват за определени действия. Всички тези “грижи”, които полагат родителите се определят като стил на родителстване. Именно от този стил детето овладява много от техните ценности и възгледи и ги превръща в част от себе си. Въпреки усилията на родителите някои от стиловете, които прилагат могат да причинят болка, страдание, несигурност и да се отразят на целия живот.

Психолозите изследват именно тази взаимовръзка между родителските стилове на възпитание и детското поведение.

Тук ще разгледаме 4-те разновидности на родителския стил: авторитетни родители, авторитарни родители, либерални родители и пренебрегващи родители.

  1. ЛИБЕРАЛЕН РОДИТЕЛ

Либералният родител се опитва да бъде приятел на детето, позволява твърде много неща на детето, опитва се да го спасява. Не осигурява стабилност на средата, не успява да постави ясни граници и норми, непоследователен е.

Възможни последици: детето израства в несигурност, има нисък самоконтрол и ниско ниво на уважение към авторитети. Детето не спазва правила, изпробва граници, не прави връзка между причина и следствие.

  1. ПРЕНЕБРЕГВАЩ РОДИТЕЛ

Пренебрегващият родител неглижира нуждите на детето, слабо грижовен е и отхвърлящ детето. Няма определени очаквания към детето. Оставя децата да се справят с всичко сами. Присъства физически в живота на детето, но е емоционално откъснат.

Възможни последици: детето израства в страхове и тревожност, трудно установява доверителни взаимоотношения, има ниска самооценка, трудно усвоява знания и умения, липса на социални умения.

  1. АВТОРИТАРЕН РОДИТЕЛ

Вярва, че дисциплината се постига със сила. Използва заплахи, команди, наказания. Контролиращ и използва страха на детето. Предлага малко привързаност и топлота, има категорични очаквания. Надзирава дейностите на децата и рядко дава свобода на избор и себеизразяване на детето.

Възможни последици: децата с авторитарни родители протестират или се подчиняват, развиват недоверие към себе си и другите. Влизат в борба за власт с родителите си. Трудно взимат решения, манипулативни са. Опитват със сила да контролират връстниците си. Имат ниска самооценка.

  1. АВТОРИТЕТЕН РОДИТЕЛ

Авторитетният родител е строг, но обичащ. Задава ясни и конкретни граници и правила. Използва “естествените последици” и “учене от грешките”, когато трябва да покаже на детето, че нарушава границите. Проявява увереност, гъвкавост, уважение към детето. Стимулира независимостта и индивидуалността на детето.

Възможни последици: детето израства в сигурност и увереност, има добра самооценка и уважение към другите. Притежава умения за самоконтрол, отговорно е и независимо. Детето има възможност да прави избори и е овластено, според възрастта си.

Очаквано най-добре приспособените и социално развити деца са на родителите, които обичат, но и изискват, обсъждат целите и стандартите на поведение на своите деца.