Посещение на студенти

Посещение на студенти

Учениците от първи клас на ЧОУ “Джани РоДари” бяха посетени от студенти от ФНПП на СУ “Св. Климент Охридски”. Заедно те изработиха красиви рибки от пластилин, с които направиха изложба.