Подготвителна група

Подготвителна група

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА 5 и  6-ГОДИШНИ, УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Подготвителната група за училище е общо-психологическа и личностна подготовка за училищно обучение.

Адаптацията на подготвителните групи в първи клас

     Преходът от предучилищна възраст към първата училищна стъпка, е един  от най-  съществените етапи  в бъдещото  развитие на децата. Този  период на адаптиране и  приобщаване към новата социална роля на бъдещ  ученик, нерядко  е свързан с резки  промени  в поведението  на малкия човек –  липса на концентрация и  апетит, разсеяност, безсъние и  други.

    Крачката, която  трябва да направи  детето, е един гигантски скок и трябва да бъде подпомогнат и  толериран както  от педагозите, така и  в семейството. Немалка роля  за подготовката на детето  в практическо-образователен и  емоционален план имат  учебните програми за предучилищното  възпитание и  подготовка на децата за училище. Съобразени  със знанията и  уменията, които  трябва да придобият малчуганите, те отразяват емоционалната им  нагласа и  готовност за учене.

    Работата на педагозите в подготвителните групи често  е свързана  с множество  препятствия и  предизвикателства :

  • Концентрация

 Една от главните задачи  на учителя е мотивиране на децата в детската градина и  в училище –  истинско постижение е задържане на вниманието  за повече от 15 минути (не трябва да забравяме, че той работи  с деца, чието  желание в повечето  случаи  е кога ще излезем навън да играем).

  • Обучение и учене като  игра или стратегиите на преподаване

Децата в подготвителните групи учат и  затвърждават учебния материал във вид на игра. Образователните цели и задачи са съсредоточени  върху  игрово-забавното и  увлекателното, правейки  ученето  интересно  и завладяващо вниманието на децата.

  • Навици –  в  детската градина  децата придобиват  навици и  усвояват  правила на поведение:

        -заемат правилна стойка на своите малки  столчета и  маси;

        -вдигат ръка и изслушват  търпеливо;

        -вземат активно  участие в учебните занимания ( досущ  като  първокласници);

        -пишат, разказват, творят.

    Адаптацията на малкия човек в училище протича по  различен начин у всяко  дете –  при едни  е бърз и  плавен, при  друг по-бавен и  изпълнен с трудности. Да не  търсим причините, а да открием начин за тяхното своевременно  преодоляване. Детето  изпитва страх и колебания-  от новостите,  от неизвестното. Ако  поговорим с него и  изтъкнем всички вълнуващи  преживявания, и най- вече му  кажем, че то е вече голямо –  това ще го накара да остане крайно  доволно  и  щастливо. Децата не обичат да ги наричаме  деца, нито  да се отнасяме като  такива с тях.

Ролята на учителя  и неговия подход са решаващите фактори за адаптацията на детето в този период.

Работим по програма за подготвителна група, одобрена от МОН.

За разнообразяване на системата и за насърчаване и развитие на творческия потенциал на Вашето дете ние предлагаме:

› езиков кабинет с информационни технологии с изучаване на език по Ваш избор

/английски, немски, руски, италиански, китайски и гръцки език/;

› обучениeто по математика се осъществява чрез метода jump math – забавна математика за всички!

JUMP уроците са построени така, че да подпомогнат фокусирането на вниманието на учителите и децата, да намалят допълнителната и ненужна към момента информация, докато учениците станат готови да я използват, без тя да пречи на оперативната памет и уменията им.Чрез намаляване на трудните понятия и преподаване на малки, последователни  стъпки се постига успеха на учениците. Позитивната обратна връзка поражда желание на децата да участват, те са ангажирани и това обуславя по-нататъшното им учене.


› ателие за приложни изкуства;
› ателие за източни изкуства;
› ателие за сценични изкуства;
› спорт по Ваш избор /плуване, стена за катерене, модерен балет, народни танци, йога, въздушна йога, колоездене, футбол, тенис на корт, тенис на маса/.

Подготвителната група е в Частно основно училище „Джани РоДари” на територията на ВТУ ”Т. Каблешков”- Корпус 4.