Обучение чрез йога

Обучение чрез йога

Група за обучение чрез йога

Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, да изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.) Взимат се под внимание и трудностите, които изживяват подрастващите, проблемите, конфликтите, пречките, разпиляването на енергията.

При наблюденията на учениците , практикуващи йога в класните стаи, е установено забележително подобрение в отговорите им, в тяхната креативност, възприемчивост, памет, воля и поведение. Децата са отпуснати, целенасочени, концентрирани и спокойни.

Ако им предстои някакъв тест се дават упражнения, които да им помогнат да се чувстват по – щастливи преди това. Упражненията се разработват според разбирането, възрастта и нуждите на децата и според момента.

            Системата за образование на децата трябва да е различна. Трябва да се съчетае с определени практики, които да отстранят психологическия блокаж, да им помогнат в осъзнаването на психологическите промени, настъпващи в тялото и ума, практики, които им помагат да възприемат собствените си смущения и им дават способността да се фокусират върху изучавания предмет.


     Специализиран подход в обучението, базиран на методиката за пробуждане на вътрешния потенциал. Заниманията се провеждат от педагог – специалист, с международно признат лиценз от R.Y.E., London.   

Йога техники в образователния процес на Учебен комплекс “Джани РоДари”

      В Учебен комплекс “Джани РоДари” използваме различни йога техники в образователния процес. С помощта на R.Y.E. „Изследване на йога в образованието“ часовете стават интересни, приятни и релаксиращи. R.Y.E. изгражда цялостни личности, развива гъвкаво тяло, повишава концентрацията, паметта и творческите способности, дава възможност за разкриване на човешкия потенциал. Използват се адаптирани йога идеи и практики от древния осемстепенен път на сутрите на Патанджали.

       Мишелин Фланк, основател на „Изследване на йога в образованието“ споделя своето мнение, че: „Промяната в класната стая започва с личната практика на учителя по йога. Когато учителят е в състояние да проведе тези практики като игра в класната стая, това трябва да бъде с по-висша цел, а именно, да разпалва в учениците желанието за вътрешна истина.“

Ползите от йога в образованието:

 • подобрява взаимоотношенията
 • освобождава умората и напрежението
 • прости упражнения на тялото помагат да се премахне стреса
 • движенията на китките са подходящи преди и след писане
 • отстранява напрежението от раменете и врата
 • подобрява и развива стойката
 • балансира емоциите – развива позитивното мислене
 • повишава увереността
 • увеличава жизнената енергия
 • релаксира тялото и ума
 • фокусира мисълта
 • повишава нивото на кислород в мозъка, с което усвояването на знания става по – ефективно
 • подобрява паметта и творчеството

     Основавайки се на резултатите от използването на йога в образованието, ние я прилагаме още от най-ранна детска възраст (яслена). Упражненията за най-малките деца са адаптирани съответно техните възрастови възможности. Те са под формата на игра или сутрешна гимнастика. Могат да бъдат включени във всеки един момент от дневния режим. Практиките (техниките), които използваме в яслена възраст, са: Слънце, Вятър, Пчела, Кинг Конг, Ка Ка Де Ме, Дървосекач и Калинка.      

     В детската градина техниките са подобни, но малко по-разширени, тъй като децата вече са по-големи и могат да се справят с повече движения. Към тях прибавяме и други: посаждане на семенце, почистване на къщичка, релаксация с мека играчка.

        Тези и други техники са особено ползотворни в образователния процес на учениците. Часовете по математика, четене или околен свят, преминават по различен от обичайното начин. В подготвителна група една от основните техники е въвеждането на лека фонова музика, за да се адаптират учениците към предстоящото учене. Това е техника, която се използва най-често в часовете по четене или рисуване и спомага на децата да се отпуснат и да си представят, това което ще нарисуват или това, което чуват.

     Друга често използвана техника е дишането със стенен часовник. Когато махалото се отклони на едната страна, всеки трябва да поеме дъх, а когато се отклони на другата страна – да издиша.Тогава учителят предава учебния материал по време на издишване и запазва тишина при вдишване.

     В по-горните класове също се използват различни техники: за опознаване, (когато класът е нов или има нов ученик), мандала с венчелистчета и др. Те спомагат бързото сближаване на групата и допускане на другия до себе си.

     Друга отпускаща техника е движение под звуците на музика, като учениците изпълняват различни команди.Тя има най-голямо приложение в междучасията, но може да бъде включена и в други моменти.

    “Търсенето на съкровища” е подходяща за междучасията, но може да бъде приложена и в различните часове, където учениците могат да търсят из класната стая листчета или предмети, свързани с темата на урока. 

      Любима игра (техника) е семенцето, но тук учениците са по-големи и в нея се предават знанията, придобити в часовете по роден край, околен свят или човек и природа. Историята се променя в зависимост от сезона или включва и четирите сезона. Семенцето расте, иска да достигне слънцето и да го прегърне. Веднъж е цвете, друг път пораства дърво. Слънцето го милва, дъжд го вали, вятърът го накланя и така се изпълняват седемте позиции на гръбнака. 

     Друга често използвана игра (техника) е: играта на футболист: тя може да се играе сутрин рано, в обедното междучасие или след часовете на двора. Така децата се забавляват и отново упражняват седемте позиции на гръбнака.

    Катерачът е техника, която се включва в часовете свързани с изучаването на природата или география при по-големите ученици.“Катерейки се“, децата се раздвижват и се запознават с планините и с техните върхове.       Когато децата искат да споделят нещо, използваме техниката Калинка, най-често в час на класа. Събуждане на природата, също е за по-малка възрастова група, но децата я играят с удоволствие (мравките, жабките, пеперудите, зайците, пчеличките, дечицата). Хубаво е денят да се започне с нея или да бъде завършен. Тя създава положително настроение у децата.

   Дишане по геометрични фигури се използва често в часовете по математика, дишане по стълбичка, понякога просто за разнообразие, ако има връзка със съответната тема, а понякога и за успокоение преди контролно. Писането на букви се включва в часовете по български език, особено в първи клас, докато се запознават с азбуката.Често използвана техника в часовете по български език е и игра с една и съща буква.

   Цепенето на дърва, помага да се отпуснат децата и да освободи напрежението, ако има такова. Дишането с движение на ципа, помага за успокоение и за концентрация, него го използваме предимно след часовете по физкултура. Влизането в ритъм на групата става с играта Ка –ка –де – ме. Децата се забавляват, пляскайки в ритъм, но това също така спомага и за тяхната концентрация. Вазата на фараона има особена сила, като дишане, концентрация и пожелание към някого. Други истории, които използваме за седемте позиции на гръбнака, са: улавяне на балони, сапунени мехурчета, звезди; подводни създания, които си търсят храна; слон пръска вода с хобота си; маймуна хваща кокосови орехи; кораб, който се бори с бурята, и моряците трябва да хвърлят котва и да приберат платната (техника, която използваме също така и в часовете по география, пътувайки до различни страни).

   Подходящи истории за по-големи деца са: смяна на крушка, правене на снимки, плетене на кошници.

     R.Y.E. е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивация за учене, да подобри паметта, вниманието, да изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.). При наблюденията на децата, практикуващи йога в класните стаи, е установено забележително подобрение в отговорите им, в тяхната креативност, възприемчивост, памет, воля и поведение.