Образователни степени

Образователни степени

ПРЕДУЧИЛИЩНА СТЕПЕН:
/от 4 -7 годишни/

Постигане на плавен психологически преход от възрастта на игрите към първи клас – начало на активна учебна дейност.
Български език: Обогатяване на активния речник на децата, правилно звукообразуване, формиране на граматически правилна и свързана реч. Начално ограмотяване.
Математика: Осмисляне основните математически операции -класификация, измерване, формиране на количествени представи за понятието “число”, запознаване със знаците.

Задължително изучаване на английски език от подготвителен клас.
Ориентиране в социалния свят и природата – природна и обществена среда. Запознаване със закономерностите в развитието на растителния и животински свят, както и грижите за опазването им. Взаимоотношенията между хората, общуване и култура на поведение. Празници, традиции, обичаи.


НАЧАЛНА СТЕПЕН:
/1. – 4. КЛАС/

Учениците се обучават целодневно по одобрени от МОН програми. Обучението по английски език, математика, музика, рисуване, околен свят, човек и природа,човек и общество, физическо възпитание са изцяло съобразени с индивидуалните характеристики на децата.
Компютри – компютърни симулации и мултимедийно онагледяване на общообразователните предмети – 1 час седмично.
Музика и танцово изкуство – 4 часа седмично /пеене,солфеж, пиано, ритмика/.
Изобразително изкуство : 1 и 2 клас – по 2 часа изобразително изкуство и 1 час – приложно изкуство.
За 3 и 4 класове – 2 часа изобразително изкуство и 2 часа приложно изкуство.


ПРОГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН:
/5. -7. клас/

Насочване на децата, според показаните интереси, към придобиване на задълбочени знания в конкретни научни области, което помага за формиране на собствен научен мироглед, емоционална интелигентност, естетическа и нравствена култура. Силна езикова подготовка. Задължително изучаване на втори чужд език и факултативно изучаване на трети чужд език.

УЧЕБНИЯТ ДЕН

Обучението е ЦЕЛОДНЕВНО от 8.30ч. до 16.30ч. 
Сутрешен концентриран блок по общообразователните предмети и езици.
Следобеден блок с предмети, изискващи по-малко умствено натоварване и работа в ателиета и студиа.

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Клубове и ателиета:

“Кукли, маски и костюми”, или как да изнесем представление

“Леголандия”, или какъв е градът през детските очи

“Керамика и пластика”, или как да накараме глината да заговори

“Приятели на Изтока” (оригами, икебана и културни традиции)

“Пиано, солфеж, солово пеене и китара”, или музикантът у мен

“Щура лаборатория” ( химия, физика и биология)

“Етикет”, или как да се държим в обществото

“Тайните на кухнята”, или здравословното хранене

“Аз работя в градината”, или плодовете на моя труд

“Млад огнеборец”, или малкият герой

Спортове

Плуване

Стена за катерене

Балет

Народни танци

Йога

Въздушна йога

Фехтовка

Тенис на маса

Тенис на корт

Колоездене

Футбол

Шахмат

• Осигурена храна – 2 закуски и обяд.

• Медицинско обслужване.

• Училищен психолог, логопед и ресурсен учител.

• Охрана.

В организацията са включени: разнообразни екскурзии, посещения на театър, кино, изложби, музеи. Организиран отдих – СИНИ, БЕЛИ, ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА