Неуправляемите деца

Неуправляемите деца

„Проблемът с управляемостта на децата може да бъде различен в зависимост от стадия на развитието на семейството. В семейства с малки деца един от най-разпространените проблеми, които ги принуждават да се обърнат към специалист, това е дете в предучилищна възраст, възприемано от родителите като „чудовище“, което не иска да спазва никакви правила. Когато един тиранин с тегло от двадесет килограма тероризира цялото семейство, трябва да предположим, че той си има съучастник. За да може „тиранинът” с ръст от един метър заедно с шапката да се извиси над цялото семейство, той трябва да е стъпил на раменете на някой от възрастните. При всички случаи терапевтът може да предположи, че съпрузите се смятат един друг негодни за нищо и това предоставя на една трета страна – тиранин – властта, която е застрашаваща и за самия него, и за цялото семейство.


В семействата с деца в пубертета проблемите с управляемостта могат да бъдат свързани с неспособността на родителите да преминат от стадия на грижа към малкото дете към стадия на уважение към подрастващия. В тази ситуация предишните програми, които са били добри във времето, когато детето е било малко, пречат за изработването на нови форми на взаимодействие в семейството. Възможно е децата вече да се навлезли в новия етап от своето развитие, а родителите още да не са усвоили ново алтернативно поведение в собственото си развитие.“
Салвадор Минухин “Техники на семейната терапия”