НВО 2017/2018

НВО 2017/2018

ГР. СОФИЯ / ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДЖАНИ РОДАРИ” ЕООД

МАТ      4 – а       1              Антон Станиславов Петков      Мъж      5.25       16.00     –              16.00     80 т

МАТ      4 – а       2              Ахмед Ясин Исягов       Мъж     5.00        15.00     –              15.00     75 т

МАТ      4 – а       3              Валентин Павлов Попгеоргиев              Мъж     4.50       13.00     –              13.00     65 т

МАТ      4 – а       4              Димитър Стоянов Димов          Мъж      6.00       19.00     –              19.00     95 т

МАТ      4 – а       5              Мария Николаева Господинова             Жена    5.75       18.00     –              18.00     90 т

МАТ      4 – а       6              Стефания Стефанова Рафаилова           Жена    5.75       18.00     –              18.00     90 т

БЕЛ        4 – а       1              Антон Станиславов Петков       Мъж      5.25       11.00     5.00       16.00     80 т

БЕЛ        4 – а       2              Ахмед Ясин Исягов       Мъж     4.75        11.00     3.00       14.00     70 т

БЕЛ        4 – а       3              Валентин Павлов Попгеоргиев              Мъж     5.25       12.00     4.00       16.00     80 т

БЕЛ        4 – а       4              Димитър Стоянов Димов          Мъж      6.00       13.00     6.00       19.00     95 т

БЕЛ        4 – а       5              Мария Николаева Господинова             Жена    6.00       13.00     6.00       19.00     95 т

БЕЛ        4 – а       6              Стефания Стефанова Рафаилова           Жена    6.00       13.00     6.00       19.00     95 т

ЧО          4 – а       1              Антон Станиславов Петков       Мъж      5.25       16.00     –              16.00     80 т

ЧО          4 – а       2              Ахмед Ясин Исягов       Мъж     5.00        15.00     –              15.00     75 т

ЧО          4 – а       3              Валентин Павлов Попгеоргиев              Мъж     5.25       16.00     –              16.00     80 т

ЧО          4 – а       4              Димитър Стоянов Димов          Мъж      6.00       20.00     –              20.00     100 т

ЧО          4 – а       5              Мария Николаева Господинова             Жена    5.50       17.00     –              17.00     85 т

ЧО          4 – а       6              Стефания Стефанова Рафаилова           Жена    6.00       19.00     –              19.00     95 т

ЧП          4 – а       1              Антон Станиславов Петков       Мъж      5.50       17.00     –              17.00     85 т

ЧП          4 – а       2              Ахмед Ясин Исягов       Мъж     5.75        18.00     –              18.00     90 т

ЧП          4 – а       3              Валентин Павлов Попгеоргиев              Мъж     4.75       14.00     –              14.00     70 т

ЧП          4 – а       4              Димитър Стоянов Димов          Мъж      5.75       18.00     –              18.00     90 т

ЧП          4 – а       5              Мария Николаева Господинова             Жена    5.50       17.00     –              17.00     85 т

ЧП          4 – а       6              Стефания Стефанова Рафаилова           Жена    6.00       19.00     –              19.00     95 т