Нашият химн

Нашият химн

Златни думи

Ти си мислиш:-Да имах
слънчев лъч за писалка,
как ли златна би светела
всяка думичка малка! 

Но в твойта мастилничка
има думи, които,
са по-скъпоценни
от съкровище скрито.

Ако някой със мисъл
добричка и чиста
оттам ги измъкне
и напише на листа,

те златни ще блеснат,
приятелче мило,
макар и написани
с най-черно мастило.