Наградени ученици в конкурс

Наградени ученици в конкурс

Наградени ученици от конкурс

за литературно творчество и рисунки

Литературно творчество

Първа възрастова група поезия

Първо място: Милла Рачева

Второ място: Фая Гератлиева

Трето място: Магдалена Кучумбова

Втора възрастова група поезия

Първо място: Геновева Трифонова

Второ място: Христина Спасова

Трето място: Петя Иванова

Първа възрастова група проза

Първо място: Версавия Янкова

Второ място: Дивна Граматикова

Трето място: Ивана Милчева

Втора възрастова група проза

Първо място: Антон Петков

Първо място: Стефания Рафаилова

Второ място: Биляна Велковска

Трето място: Даная Петкова

Конкурс за рисунки

Първа възрастова група

Първо място: Нора Вълева

Второ място: Дария Илиева

Второ място: Адриан Иванов

Трето място: Сияна Шопова

Втора възрастова група

Първо място: Теа Костадинова

Второ място: Джордано Джаджаров

Трето място: Бориса Ангелова

            С всички класирани ученици ще се свържем за уточняване на датата и часа на награждаването!