„Медиацията в училище – или как да овладяваме конфликтни ситуации”

      На 12.02.2017г. екипът на ЧОУ „Джани РоДари” завърши успешно надграждащо обучение на тема „Медиацията в училище – или как да овладяваме конфликтни ситуации”. Това е модерен инструмент, който в училищата се прилага като възможност за разрешаване на конфликти без агресия, а посредством мирна комуникация и превенция. Темата бе представена от Елиза Николова, която е председател на Професионалана Асоциация на медиаторите в България и един от първоначалните вдъхновители на R.Y.E в България – Изследване на йога в образованието.