"Математика без граници"

На есенния кръг на международното състезание “Математика без граници” в ЧОУ “Джани РоДари”получиха отличие Александър Гайдажиев от IIб клас с бронзов медал и Тианиу Чжоу от V клас със сребърен медал.
За високи постижения в областта на математиката училището награди и своите заслужили учители: Ива Колева – класен ръководител на IIб клас и Елица Ваклева – учител по математика на V клас.
Да поздравим наградените и да им пожелаем още много постижения в областта на математиката!