ЛЕГО - клуб "Предприемачество"

ЛЕГО - клуб "Предприемачество"

Предприемачеството е процес на откриване, развиване и осъществяване на идеи. Идеята може да бъде изобретение, нова възможност, просто по-добър начин да се прави нещо.

Обучението по предприемачество означава развиване на компетентности. Формира се отношение към света. Това е процес, който е свързан с възпитанието и с овладяване на различни знания и умения.

Децата се научват да работят в екип, да подбират информацията, да анализират ситуацията, да развиват лидерски умения. Основната методология е учене чрез практика. Дават се конкретни задачи, които са съобразени със съответната възраст, и децата ги решават. Те избират, създават, правят опити, виждат конкретните резултати. Има действие в процеса, има опит. И още нещо, което е много важно – децата разбират, че всеки един от нас израства чрез грешки.

Грешките се допускат в процеса на учене. Учениците разбират,че трябва да проявяват по-голяма изобретателност, да поемат рискове и отговорности.