КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА МОГАТ ДА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ И КАК ДА ПОДОБРИМ ТОВА УМЕНИЕ?

КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЦАТА МОГАТ ДА ЗАДЪРЖАТ ВНИМАНИЕТО СИ И КАК ДА ПОДОБРИМ ТОВА УМЕНИЕ?

Способността за задържане на вниманието зависи от различни фактори като възрастта на детето, личният интерс към дадената дейност, биологични фактори като умора и глад, когнитивните умения, наличието на обучителни трудности и др.

Какво е типичното време, в което децата могат да извършват концентрирано дадена дейност? Въпреки че няма единно становище, експертите по детско развитие обикновено извеждат следното правило: вниманието се задържа средно 2 -3 минути на година от възрастта на детето, като според някои може да достигне до 5 минути. Т.е. едно 4 годишно дете може да задържи фокусирано вниманието си средно 8 -12 минути.

Разбира се, с целенасочени действия времето, в което детето е концентрирано се повишава. Ето и няколко предложения за подобряване на вниманието на вашето дете:

1. Премахнете визуални и слухови дразнители – когато занимавате детето с някаква дейност, избирайте тихо и спокойно място, изключете телевизора, по възможност стойте по-далече от играчки. Можете например да използвате кухненската маса или друг специално обособен кът. Подредете мястото за работа и отстранете тези предмети, които биха могли да го разсейват, привличайки вниманието му.

2. Направете дейността забавна – когато нещо е интересно за детето, по естествен път то ще задържи по-дълго вниманието си, просто защото иска да участва. Реално всяка дейност може да бъде превърната в игра, ако проявите малко въображение. Можете например да давате имена на героите, да измисляте истории с тях, да си правите състезание. И винаги избирайте визуално привлекателни за децата материали.

3. Правете кратки почивки –децата често се фокусират по-добре, когато имат кратки почивки за намаляване на напрежението от положеното усилие. Дайте им възможност да починат чрез някаква физическа активност (подскоци, разтягане и др.) или игра. Ако предвидите около 15 минути активна игра преди предизвикателна умствена работа, е много по-вероятно детето да остане ангажирано по-дълго време.

4. Разделете задачата на части – ако виждате, че детето се затруднява прекалено много, бихте могли да разделите задачата на части.

5. Бъдете пример за своето дете – когато извършвате с детето някаква дейност, не отвличайте собственото си внимание с телефон, таблет или друго. Покажете му как да стои мирно, да поддържа добър очен контакт. Когато забележите, че се разсейва от нещо, поговорете с него затова; по този начин му помагате да развие осъзнатост за нещата, върху които фокусира вниманието си.

6. Играйте игри за памет –не е необходимо игрите да са сложни, реално и най-простите игри за памет изискват от детето да се концентрира и подобряват вниманието му.

Имайте предвид, че децата имат индивидуален темп на развитие, темперамент и интереси. Ако все пак забелязвате голямо отклонение от посоченото средно време за задържане на вниманието, можете да се консултирате със специалист, за да изключите състояние, което влияе на концентрацията.