КАНИС – ТЕРАПИЯ

ПРОЕКТ „ШАРЕНО КУЧЕ“

ТРЕНЬОР – ИВА ДЕНЕВА  И КУЧЕ ХАОС

Иновативна програма за обучение в ЧОУ „Джани Родари”,съвместно с развъдник Абераш и Български Национален Клуб Швейцарски Пастирски Кучета

Понятие канис-терапия,нейните задачи и принципи

Канис терапията е начин,засилващ ефикасността на развитието на личността,обучение и рехабилитация,при който мотиватор се явява специално подбрано и обучено куче,под ръководството на квалифициран водач и терапевт.В задачите на канис-терапията влиза комплексно въздействие върху организма на детето с упор на неговите функции,насочени към стимулация на умственото му и физическо развитие,корекция на вече налични отклонения –  отклонения в двигателна моторика и фина моторика,поведение,говор,емоционално-волева сфера,общуване,работа със семейства.Канис терапията решава както общи педагогични,така и индивидуални корекционни задачи в зависимост от потребностите на конкретното дете.Занятията се провеждат в емоционално приповдигната,творческа,приятелска обстановка,което формира в детето усещане за сигурност,предизвиква интерес,доверие и желание за сътрудничесто с педагози.