Йога

Йога

    “Ще стигнем до етап, в който йога ще стане част от личната култура и ще разберем значението й за поддържане и развитие на тялото, ума и духа. С много от познатите аномалии и проблеми можем да се справим чрез системата на йога. Това е действието на йога. Заради това трябва да има задълбочено обучение и практика по йога. Йога не е нищо друго освен процес на обучение, водещ до вътрешна дисциплина, вътрешна яснота и вътрешна сила. С придобиване на силата се проявяват всички качества, които считаме за добродетели. С появата на яснота идва знанието как да прилагаме тези качества на правилното място и в правилното време. С установяването на увереността вие сте способни да избягвате арогантността, негативното излъчване на егото и така се извисявате духовно. Познавайки физическите, духовни, етични, физиологични и психични потребности, йога е развила система от практики, които могат да отстранят много видове аномалии и нередности от нашия живот. Използвам думите “много видове”, а не “всички”, тъй като по-голямата част от човешката природа е все още неразкрита.”

Свами Ниранджан