Иновативно обучение по английски език чрез метода на Хелен Дорон

Иновативно обучение по английски език чрез метода на Хелен Дорон

Методът на Хелен Дорон, разработен от лингвистката Хелан Дорон, е една от първите образователни системи по английски език в света Чрез този метод, прилаган от 1986 г. насам, децата могат да започнат да учат английски от бебета, успоредно с научаването на майчиния си език.

Учебните програми обхващат деца от 3 месеца до 14 години и включват както обучение на малки групи, така и курсове за детски градини и класове в началните училища. Методът на Хелен Дорон използва игри, приказки, флаш-карти, тетрадки за упражнения, оригинални песни и музикални компакт дискове за затвърдяване на разговорния английски, произношението, граматиката и речниковия запас, както и писането и четенето при по-големите деца.

Методът на Хелен Дорон осигурява англоговоряща среда, която успешно имитира естествения процес на усвояване на майчиния език.

Курсовете Helen Doron Early English преподават английски на всички деца – от бебета до тинейджъри. Методът на Хелен Дорон се основава на естествената склонност на децата да попиват разговорния език от заобикалящата ги среда. Нашите часове предлагат забавна среда, в която чрез повторение и поощрение децата научават английски със същата лекота, с която усвояват и майчиния си език.

Методика:

  • Обучение на бебета до 2 години. Всички се забавляват, учат английски песни, стихчета и игри. Работи се върху цялостното развитие на децата – фина и груба моторика, вестибуларен апарат, пространствена ориентация. Обучението включва и активности за ранно четене чрез фонетично запаметяване на цели думи.Бебетата научават над 550 думи чрез забавни дейности и песни, придружени от стимули за емоционалното, когнитивното, сетивното и физическото развитие. Любовта към езика и самочувствието остават за цял живот.
  • Обучение на деца от 2 до 4 години. Обучението проследява приключенията на дракончето Диди, принц Сам и котето Флъфи, които винаги могат да разчитат на помощта на вълшебника Албърт, като изпаднат в затруднена ситуация. Децата научават над 300 думи и основните структури на английските изречения, чуват различни музикални стилове и участват в много дейности, които развиват когнитивните им умения, фината и грубата моторика, и любовта към ученето на английски.
  • Обучение на деца на 4-5 години, проследява приключенията на малкия Пол Уорд, който редовно влиза в книжката си с римувани истории и помага на Грени Фикс и Флуп да поправят нещата, които са се объркали в римите.Техните приключения са представени в 12 анимационни програми, чрез които децата усвояват около 660 думи, добро произношение и основите на структурата на английското изречение. Курсът включва 25 специално написани песни, които улесняват възприемането на материала. 25 песни и 12 анимационни епизода помагат на учениците да изградят солидни комуникационни умения. Оживените разговори в клас, забавните активности и игри улесняват усвояването на езика. В зависимост от възрастта на децата и познанията им по английски, курсът включва и активности по четене и писане.
  • Обучение за напреднали деца, учили английски поне 3-4 години. В курса се предават много енциклопедични знания и се набляга на разширяването на уменията по разговорен английски, четене и писане.Обучението е подходящ и за деца с майчин език английски. Въвеждат се над 1050 думи и помага на учениците да се съсредоточат върху съставянето на собствени изречения и подобряването на акцента.
  • Допълнително обучение – музикална комедия, която много харесва на учениците. Проследяването на историята им помага да развият разговорните и писмените си умения. Четенето се базира на phonics, така както се преподава в англоговорящите страни. Курсът включва 1400 думи, 12 песни и въвежда основни граматични конскрукции. 
  • Курс за по-големи деца, които вече са учили английски. Учениците следват Пол и приятелите му в поредица от забавни приключения и обогатяват знанията си, докато опознават героите. Изучават се 1700 английски думи. Има 8 нови песни. Нивото на разговорен английски е доста високо и включва скоропоговорки. Набляга се на уменията по четене и писане.Уроците помагат на учениците са се съсредоточат върху изразяването и интегрират новите думи с вече натрупаните знания. Писмените упражнения са съпътствани от интересни истории, които забавляват на децата.
  • Последният етап от обучението напреднали ученици от 10 до 14 г. Той е продължение на предходния. Учениците продължават да следят новите  приключения на Пол и неговите приятели. Историите и игрите оживяват уроците и дават на децата възможност да упражняват наученото.Изучават се повече от 2000 нови думи, представени в 4 илюстрирани учебни тетрадки и 8 оригинални песни.  В допълнение към устните игри и активности, курсът вкючва и писмени игри, които затвърждават уменията по четене и писане.  Това ниво  дава основната английска граматика, изучавана в 5 и 6 клас в училище.