ИНОВАТИВНОСТ, КРЕАТИВНОСТ, УВЕРЕНОСТ! За учителите, които ВДЪХНОВЯВАТ!

ИНОВАТИВНОСТ, КРЕАТИВНОСТ, УВЕРЕНОСТ! За учителите, които ВДЪХНОВЯВАТ!

ИНОВАТИВНОСТ, КРЕАТИВНОСТ, УВЕРЕНОСТ! За учителите, които ВДЪХНОВЯВАТ!

На 18 декември 2019 г. РУО – София-град награди победителите в областния кръг на Първия национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“.

Сред наградените учители беше и Директора на ЧОУ ‚Джани РоДари“, заедно с учителския екип на училището.