Иновативни дейности

Иновативни дейности в

ЧОУ „ДЖАНИ РОДАРИ“

За учебната 2017/2018 година  училище „Джани РоДари” приложи различни иновативни идеи за работа с учениците ,голяма част от които, дадоха отлични резултати  .

 • В училище всяка сутрин  се започва с  ведрина като използваме упражнения от  Y.E. YOGA-( изследване на йога в образованието)с  основател Мишелин Флак. По време на  ведрината упражненията се изпълняват под звуците на подходяща музика:
 • Ползи от R.Y. YOGA
 • Освобождава умората и напрежението
 • Премахване на стреса
 • Подобрява взаимоотношенията
 • Подобрява и развива стойката
 • Балансира емоциите
 • Развива позитивното мислене
 • Повишава увереността
 • Фокусира мисълта
 • Подобрява мисълта и творчеството

Храненето е здравословно,учениците  се учат :

 • Как правилно да седят на стол
 • Как да си държат ръцете на масата
 • Как правилно да боравят с приборите
 • Как да се държат прилично по време на хранене

Храненето започва с молитва,която съдържа в себе си благодарност към храната.По време на всяко хранене  звучи класическа музика.

 • Първият час  винаги започва с музика(5 мин. ), като учениците пеят и изпълняват подходящи движения.В часовете по изобразително изкуство ,литература, технологии и предприемачество и в часовете по религия, музиката се използва за отпускане и  развиване на въображението.
 • В часовете, които умственото натоварване е по- голямо, учителят дава на учениците минутка за размисъл, в която се пази тишина и дава възможност учениците да осмислят възприетото до този момент и урокът продължава.
 • Използване на различни йога упражнения, които се изпълняват от място, за да се подобрява кръвообращението, мисленето и паметта. По този начин учениците разбират връзката между ума и тялото.
 • В часовете по български език и литература се използва иновацията – учене чрез преживяване по „ Граматика на фантазията”- Джани Родари  – като този метод на обучение се прилага
 • В кръжока по БЕЛ се използва граматиката на фантазията за развитие на въображението и за по – леко създаване на собствени текстове.
 • В част от уроците по математика прилагаме системата JUMP Math – иновативна система за обучение по математика, посветена на развитие на потенциала на всяко дете. Учи се с радост, концентрация и разбиране. Развива самостоятелни, мислещи личности. Дава възможност на учениците да направят връзка между математиката и реалният живот.
 • В часовете по музика се въвежда раздел Музилюминация – учене чрез преживяване – създаване на картини под звуците на музиката
 • Всеки трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт, определен със заповед на Министъра на образованието, ще бъде час по йога.
 • За децата със СОП е заложена канис и хипо-терапия два пъти месечно в съботите, който засилва ефикасността на развитието на личността, обучението и рехабилитацията.
 • В програмата на иновативното обучение стартира и поредицата ни „Часът на библиотекаря“ – една отворена врата за учениците към света на книгите, работата с тях, тяхното съхранение, архивиране и каталогизиране.
 • „Аз съм възпитан и внимателен с малки и големи“ – правила и норми на поведение в обществото
 • В раздел „Изкуство“ учениците ще могат да се запознаят с идеите и принципите на арт-терапията и нейното въздействие при възпитанието, развитието на въображението и възприемането на света около нас
 • „Изкуството е човекът, добавен към природата“ – Ван Гог – учениците ще имат възможността да дадат своя принос към засаждането и отглеждането на различни видове растения, да проследят тяхното развитие и растеж, да се научат как да пазят природата.
 • Организиране на посещения на театрални и музикални постановки – стъпка към формирането на естетичния вкус към красотата на сценичното изкуство и неговата магия
 • „Артистът у мен“ – форма на изява на ученици с разностранни интереси и дарби, представления от големи за малки
 • Продължаваме вече създадената традиция – „Познай какво работя ?“ – срещи с хора от различни професионални среди, запознаване с интересни професии и техните характерни особености, в помощ на ранното кариерно развитие на подрастващото поколение
 • Поредицата „От колеги за колеги“ и тази година ще продължи с изявите си на открити уроци от опитните преподаватели към техните млади колеги
 • „Учи, спортувай, покорявай..“ – участия в различни спортни дисциплини, каляващи духа и тялото.

Музилюминация

Изучавани теми в подготвителен клас:

 1. Тема: Запознаване с предмета на “Музилюминация”. Проверка на първоначални реакции при слушане.
 2. Тема: Слушане на основни фонови шумове с честота 432hZ, дискусия, относно усещанията, провокирани от въображението, подсъзнанието и логическото свързване на звуците с реалността.
 3. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звукова гама. Обсъждане на цветова гама и нейното проявление в съзнанието. Подбор на подходящи цветове, с които може да се изобрази върху лист.
 4. Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на образа, който се появява в съзнанието. Опит за изобразяване върху фона от предното занимание.
 5. Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на детайлите в образа от предното занимание. Опит за направа на цялостна и завършена картина. Проверка на резултати от заниманието. Обсъждане на всички картини.
 6. Повторение на процеса от второто занимание с различен музикален, шумов и хармоничен материал.

Изучавани теми в първи клас:

 1. Тема: Запознаване с предмета на “Музилюминация”. Проверка на първоначални реакции при слушане.
 2. Тема: Слушане на основни фонови шумове с честота 432hZ, дискусия, относно усещанията, провокирани от въображението, подсъзнанието и логическото свързване на звуците с реалността.
 3. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звукова гама. Обсъждане на цветова гама и нейното проявление в съзнанието. Подбор на подходящи цветове, с които може да се изобрази върху лист. 
 4. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на образа, който се появява в съзнанието. Опит за изобразяване върху фона от предното занимание.
 5. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на детайлите в образа от предното занимание. Опит за направа на цялостна и завършена картина. Проверка на резултати от заниманието. Обсъждане на всички картини.
 6. Тема: Повторение на процеса от второто занимание с различен музикален, шумов и хармоничен материал.

Изучавани теми във втори клас:

 1. Тема:Запознаване с предмета на “Музилюминация”. Проверка на първоначални реакции при слушане.
 2. Тема: Слушане на основни фонови шумове с честота 432hZ, дискусия, относно усещанията, провокирани от въображението, подсъзнанието и логическото свързване на звуците с реалността.
 3. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звукова гама. Обсъждане на цветова гама и нейното проявление в съзнанието. Подбор на подходящи цветове, с които може да се изобрази върху лист.
 4. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на образа, който се появява в съзнанието. Опит за изобразяване върху фона от предното занимание.
 5. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на детайлите в образа от предното занимание. Опит за направа на цялостна и завършена картина. Проверка на резултати от заниманието. Обсъждане на всички картини.
 6. Тема: Повторение на процеса от второто занимание с различен музикален, шумов и хармоничен материал.

Изучавани теми в трети клас:

 1. Тема: Запознаване с предмета на “Музилюминация”. Проверка на първоначални реакции при слушане.
 2. Тема: Слушане на основни фонови шумове с честота 432hZ, дискусия, относно усещанията, провокирани от въображението, подсъзнанието и логическото свързване на звуците с реалността
 3. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звукова гама. Обсъждане на цветова гама и нейното проявление в съзнанието. Подбор на подходящи цветове, с които може да се изобрази върху лист. 
 4. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на образа, който се появява в съзнанието. Опит за изобразяване върху фона от предното занимание.
 5. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на детайлите в образа от предното занимание. Опит за направа на цялостна и завършена картина. Проверка на резултати от заниманието. Обсъждане на всички картини.
 6. Тема: Повторение на процеса от второто занимание с различен музикален, шумов и хармоничен материал.    

Изучавани теми в четвърти клас:

 1. Тема: Запознаване с предмета на “Музилюминация”. Проверка на първоначални реакции при слушане.
 2. Тема: Слушане на основни фонови шумове с честота 432hZ, дискусия, относно усещанията, провокирани от въображението, подсъзнанието и логическото свързване на звуците с реалността
 3. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звукова гама. Обсъждане на цветова гама и нейното проявление в съзнанието. Подбор на подходящи цветове, с които може да се изобрази върху лист.  
 4. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на образа, който се появява в съзнанието. Опит за изобразяване върху фона от предното занимание.
 5. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на детайлите в образа от предното занимание. Опит за направа на цялостна и завършена картина. Проверка на резултати от заниманието. Обсъждане на всички картини.
 6. Тема: Повторение на процеса от второто занимание с различен музикален, шумов и хармоничен материал.

Изучавани теми в пети клас:

 1. Тема: Запознаване с предмета на “Музилюминация”. Проверка на първоначални реакции при слушане.
 2. Тема: Слушане на основни фонови шумове с честота 432hZ, дискусия, относно усещанията, провокирани от въображението, подсъзнанието и логическото свързване на звуците с реалността.
 3. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звукова гама. Обсъждане на цветова гама и нейното проявление в съзнанието. Подбор на подходящи цветове, с които може да се изобрази върху лист.  
 4. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на образа, който се появява в съзнанието. Опит за изобразяване върху фона от предното занимание.
 5. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на детайлите в образа от предното занимание. Опит за направа на цялостна и завършена картина. Проверка на резултати от заниманието. Обсъждане на всички картини
 6. Тема: Повторение на процеса от второто занимание с различен музикален, шумов и хармоничен материал.

Изучавани теми в шести клас:

 1. Тема: Запознаване с предмета на “Музилюминация”. Проверка на първоначални реакции при слушане.
 2. Тема: Слушане на основни фонови шумове с честота 432hZ, дискусия, относно усещанията, провокирани от въображението, подсъзнанието и логическото свързване на звуците с реалността.
 3. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звукова гама. Обсъждане на цветова гама и нейното проявление в съзнанието. Подбор на подходящи цветове, с които може да се изобрази върху лист.  
 4. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на образа, който се появява в съзнанието. Опит за изобразяване върху фона от предното занимание.
 5. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на детайлите в образа от предното занимание. Опит за направа на цялостна и завършена картина. Проверка на резултати от заниманието. Обсъждане на всички картини.
 6. Тема: Повторение на процеса от второто занимание с различен музикален, шумов и хармоничен материал.

Изучавани теми в седми клас:

 1. Тема: Запознаване с предмета на “Музилюминация”. Проверка на първоначални реакции при слушане
 2. Тема: Слушане на основни фонови шумове с честота 432hZ, дискусия, относно усещанията, провокирани от въображението, подсъзнанието и логическото свързване на звуците с реалността
 3. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звукова гама. Обсъждане на цветова гама и нейното проявление в съзнанието. Подбор на подходящи цветове, с които може да се изобрази върху лист.  
 4. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на образа, който се появява в съзнанието. Опит за изобразяване върху фона от предното занимание.
 5. Тема: Слушане на същите фонови шумове и хармонически обогатена звъкова гама, включваща ясно изразена мелодия. Обсъждане на детайлите в образа от предното занимание. Опит за направа на цялостна и завършена картина. Проверка на резултати от заниманието. Обсъждане на всички картини.
 6. Тема: Повторение на процеса от второто занимание с различен музикален, шумов и хармоничен материал.