ЕКНАЙС /Европейски Съвет на Националните Асоциации на Независимите Училища/

ЕКНАЙС /Европейски Съвет на Националните Асоциации на Независимите Училища/

        На 19 ноември в София беше открит двудневен европейски семинар на тема: „Нови подходи към ученето като ключове към успеха“, организиран от БАЧУ (Българска асоциация на частните училища) и ЕКНАЙС ( Европейски съвет на националните асоциации на независимите училища). В семинара участваха 50 представители от 15 европейски страни, сред които Великобритания, Холандия, Норвегия, Исландия, Полша, Украйна, Турция, Румъния, Гърция и др.

         С гордост съобщаваме, че ЧОУ „Джани РоДари“ беше домакин на представителите на Националните асоциации на независимите училища. По време на посещението гостите имаха възможност да разгледат свободно базата на училището, да посетят класните стаи и да се запознаят с нашите методи на преподаване. Ние благодарим за предоставената възможност да обменим опит с представители на толкова различни държави, да се докоснем до техния опит в образованието и тяхната култура.

          НА ВНИМАНИЕТО НА

Г-Н ПЛАМЕН НАТОВ, Г-ЖА НИНА НЕНОВА, Г-ЖА ДАРИЯ ЙОСИФОВА, Г-Н КРЪСТЬО МУХОВСКИ И Г-ЖА МАРИАНА ВЛЪЧКОВА

Уважаеми колеги,

                        Имам удоволствието да Ви поздравя най-сърдечно и с благодарност от мое име и от името на членовете на УС за отличното представяне на Вашите училища пред участниците в семинара на ЕКНАЙС и БАЧУ на тема „Нови подходи към ученето – ключове към успеха“, проведен от 19 до 21ноември в София.

            Впечатленията на членовете на УС и на гостите са, че Вие представихте по най-убедителен начин високото равнище на частните училища в България. Гостите са силно впечатлени от сърдечното посрещане,отличната организация, материалната база, активното включване на децата и учениците в разговорите на много добър английски език, богатия опит от участието в европейски проекти и успешните резултати в националното оценяване, особено от последните години.                                                                                                                                На заключителното заседание на Управителния комитет на ЕКНАЙС в събота – 21 ноември, всички представители на страните-участнички поздравиха БАЧУ и посетените частни училища за ценната информация, която са получили и единодушно подчертаха, че България може да се гордее с високото равнище на частното училищно образование в България.                                                                                                                                              Вчера получихме писмо от г-н Симон Стийн – председател на ЕКНАЙС, което съдържа оценка на проведения семинар и поздравления към всички нас за високото му равнище.           БАЧУ се представи достойно като една силна и авторитетна организация, което е безспорен резултат от натрупания ни опит и потенциал и успешната ни дейност не само у нас, но и на европейско равнище.

            С тези наши постижения можем да се гордеем!                                                        

        Благодаря Ви най-сърдечно за активното Ви участие в семинара и за отличното представяне на Вашите училища!                                                                                                                      Пожелавам Ви високи постижения и качествени резултати във Вашата многообразна дейност!

            Приложение:   Писмо на Симон Стийн до БАЧУ

          С уважение,         

Милка Славчева    

/Председател на БАЧУ/

Европейски Съвет на Националните Асоциации на Независимите Училища

ЧОУ „Джани Родари”

Дата: Хага, 23.11.2015

Относно: Семинар на Европейски Съвет на Националните Асоциации на Независимите Училища, София, България, 19-21 ноември 2015.

Уважаема г-жо Йосифова,

От името на участниците в семинара на Европейски Съвет на Националните Асоциации на Независимите Училища на тема: „Нови подходи към обучението като ключ към успеха”, Ви благодаря за съдействието и извършената работата, в резултат на които посещението във Вашето училище имаше голям успех.

Благодарение на професионалната презентация на 19 ноември в конферентната зала, както и топлото и ентусиазирано посрещане на участниците в семинара във Вашето училище на 20 ноември сутринта, нашите членове се завърнаха от посещението в „Джани РоДари”, изпълнени с положителни емоции. Споделяйки един с друг видяното и преживяното при Вас, те отбелязаха гостоприемството и добрата организация не само от страна на ръководството и персонала, но и от страна на учителите и учениците.

В резултат на добре организиранато посрещане в ”Джани РоДари”, аз и участниците в семинара, придобихме чудесни впечатления за различните видове училища във Вашата страна.

От формулярите за оценка на посещението бе видно, че всички членове на нашата асоциация са оценили високо посещенията в училищата.

Благодарение на ангажираността на БАЧУ , както и на приноса от страна на Вашето училище, членовете на УС намират, че семинарът на ЕКНАЙС в София бе един от най-успешните за последните години.

До нови срещи на бъдещи конференции и семинари.

С уважение,

Симон Стеен, София Рейс, Пер Кристенсен.