Екип

Екип

Дариа Йосифова- основател на УК, директор на ЧДГ и ЧОУ „Джани РоДари”

47 СОУ “Емил Марков”


СУ „Св. Климент Охридски” – Българска филология,

СУ “Св.Климент Охридски”-ФНПП – Предучилищна педагогика


Двегодишна следдипломна квалификация по български език и дипломна работа на тема “Комуникативният учебник”, Втори клас квалификация
Коректор и редактор към издателство “Агата – АД”
Придобито І ниво на R.Y.E. „Изследване на йога в образованието”
20г. Учител по БЕЛ, 18г учител по БЕЛ в 31-во СУЧЕМ ”Иван Вазов”
Дългогодишен базов учител към катедра „Методика на българския език” и „Методика на литературата” към филологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
Хоноруван преподавател по БЕЛ в “Янев скуул” и Първа частна английска гимназия
Учител за подготовка на ученици за езикови гимназии към “Школа Иванови” и УЦ „Джани РоДари”2001г. Основава УЦ „Джани РоДари”
2007г. Основава ЧЦДГ „Джани РоДари”
2008г. Ясла към детската градина
2009г. Втори корпус на детската градина
2011г. Частно основно училище „Джани РоДари”2015/2016 Магистър по “Предучилищна педагогика”


Василена Георгиева – заместник – директор

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”Специалност – Предучилищна и начална педагогика; Българска филология;
Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.
”Обичам децата и работата с тях. В ЧОУ „Джани РоДари” ме привлече грижата и любовта, с която са обградени децата. Тук всяка стъпка е насочена към тяхното успешно развитие и щастливо детство. В образователния процес е включена йога, а в обучението по математика се използва нов метод на преподаване – Jump Math.Аз мисля, че детето е Вселена, която трябва да бъде открита.”


инж. Цветанка Георгиева Костадинова – заместник – директор и преподавател по математика

Завършила ВМГИ „Св. Иван Рилски“,  специалност „Автоматизация на производството“

Завършила  СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Математика и информатика“

Завършила специализация „Мениджмънт в образованието“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Работила е като научен сътрудник в Централния институт по изчислителна техника и технологии. Член е на екипа инженери, разработили първия български робот за повърхностен монтаж на печатни платки.

Работила като учител по математика, заместник-директор и директор в 105. СУ „Атанас Далчев“

Има множество награди и отличия за принос и развитие на образованието:

  • награда „Неофит Рилски“ на МОН;
  • специална награда на кмета Йорданка Фандъкова за цялостен принос  в развитието на средното образование, за добър управленски подход и ефективен модел в гр. София;
  •  2 пъти е награждавана от Йорданка Фандъкова за постигнати високи резултати в областта на училищното образование;
  •  плакет за най-успешно сътрудничество от Асоциация на Кеймбридж училищата в България;
  •  престижното отличие Златна монета „Култура” за висок престиж и обществено признание в областта на образованието и културата от Съвета на европейската научна и културна общност;
  • Награда за добър управленски опит от Ваня Кастрева, началник на РУО, София -град

Цветана Маринкова – технически секретар

Будапещенски икономически университет – Икономика

Владее унгарски, английски, немски и руски език

По време на следването си и на работа, прекарва над 15 години зад граница, където живее и общува в интернационална среда. Има уникалната възможност за запознаване с различни култури и общуване с представители на различни националности, като е представяла България като страна, която трябва да се посети. По време на своето следване, майка й бе командирована по държавна поръчка в Българското училище в гр.Будапеща, където активно участва в приобщаване и възпитаване на учениците в българските традиции и дух.

Притежава богат опит, придобит в държавната администрация в продължение на 20 години.

Велики фрази е изрекъл патронът на училището – вечният продавач на надеждата, като „Умът не знае граници“, границите са само в нашите глави.


Красимир Пъшев – отговорник стопанска дейност

Завършил Висше строително училище. Притежава 15 години стаж в строителния сектор. Обича децата, а работата с тях го прави истински щастлив.


Аня Мийич – психолог

Аня Мийич, завършва бакалавърска степен по Психология в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, през 2023. година с отличен успех. По време на бакалавърското обучение ходи на стаж в младежка къща “Скрити лайкове”, където провежда групови консултации и арт-терапия с психично болни младежи под супервизия на психолог. Там работи с младежи от аутистичния спектър, с личностови и емоционални разстройства.
След завършването на бакалавърска степен по Психология записва магистърска степен по Клинична психология в Нов Български Университет. По време на обучението ходи на стаж в психиатрично отделение на Военно-медицинска академия, където провежда клинични интервюта, обсъжда казуси и участва в процеса на лечението на психиатрично болни пациенти от всички видове психиатрични разстройства, под супервизия на клиничен психолог.
В момента работи в частно училище и детска градина “Джани РоДари” като училищен психолог, където провежда индивидуални консултации с децата, посещаващи училището и детската градина.


Петя Пейчева – логопед

„Хората имат различни звезди. За тези, които пътуват, звездите са водачи. За други са само светлинки.“ За мен всяко дете е звезда: звезда-водач, звезда-светлинка. Всяка логопедична терапия е предизвикателсво, ново приятелство. Всяка среща е мисия, отговорност, изграждане на доверие.
Образование: Магистърска степен по специалност Логопедия – СУ „Св. Климент Охридски“;
Бакалавърска степен по начална и предучилищна педагогика с чужд език – СУ „Св. Климент Охридски“ с профил френски език.
Петя Пейчева е действащ лектор по френски език във виртуална класна стая.
Предлагаме възможност за Вашето дете да се потопи в света на френския език, култура, литература. Заедно ще опознаем света на Le petit Nicolas, ще научим любопитни факти за едни от най-интересните френски забележителности. Ще се насладим на музиката на известни френски шансони, ще разберем защо френската кухня е гурме и какви са традиционните ястия по време на празници.
Всеки език е прозорец към света. Нека отворим този заедно!
Квалификации: 2015, 2016, 2017, 2018 г.Участия в Международна логопедична конференция, оргнизирана от логопедичен център “Ромел” и придобиване на удостоверения по темите: “Основни насоки за диференцирана оценка и корекция на нарушенията на писмената реч “Диагностика и превенция на езика 3-4” “Отражение на психо-моторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативните системи”.
Обучителен практически курс за работа с “Компютърна програма за подобряване скоростта на четене” Сертификат за завършен мултимедиен курс. 2012 г. – 31.12.2015 г. Участие в проект “Бъдеще сега: Създаване на условия за социално включване на децата в община Средец“ по Проект Социално включване на МТСП и Световната банкаПозиция – логопед Практически терапевтичен опитИмам повече от 10 години стаж по специалността. През изминалите години съм натрупала богат професионален опит – провеждане на диагностика и терапия, с насоченост към деца с различни езиково-говорни нарушения от предучилищна и училищна възраст.


Даниела Илиева – Медицинска сестра

Завършва Медицински институт гр. София.
Има 20- годишен стаж в сферата на здравеопазването.
Привлече ме работата с деца, защото обичам да се грижа за тях. В ЧОУ „Джани Родари“ се чувствам пълноценна и намирам удовлетворение в ежедневната грижа за децата. Да мога да помагам на учениците да се чувстват обгрижвани и сигурни, ме прави щастлива.


Магдалена Георгиева – педагог в начален етап

Бакалавър по “Предучилищна и начална училищна педагогика” в БСУ ,гр.Бургас.
Работила е в частна детска занималня,ЧДГ “Мечтател” гр.София,ЧДГ “Таткова градина”гр.София.
Стаж по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в ДГ 136 “Славия” гр.София.
Стажове също и в държавни детски градини в гр.Бургас.
Участвала в организацията на национален научно-образователен фестивал “Апетит за образование чрез практика” 2020.
Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят.


Мария Благоева – педагог в начален етап

Висше образование Бакалавър – Югозападен университет “Неофит Рилски”
Магистър – СУ “Св.Климент Охритски” Специалност – Начална и предучилищна педагогика; Педагогика на обучението по технологии и предприемачество.
Завършила успешно основен модул на R.Y.E. (изследване на йога в образованието) и е квалифициран преподавател да използва R.Y.E. техниките в работата с деца.
Професията “учител” за мен е призвание. Обичам децата, а работата с тях ме прави щастлива. Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност. Гордостта на учителя е в растежа на засадените семена.


Лия Тачева – педагог в начален етап

Висше образование – ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград

Магистър – Начална и предучилищна педагогика

Бакалавър – Финанси и счетоводство

Средно образование – Професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ 

“Обожавам децата и осъзнавам колко отговорна е задачата да бъдеш учител. Точно тази любов към децата ме накара да работя с тях. Това е една от най-хубавите професии на света. Аз съм щастлив учител, който обича безкрайно много работата си.“  


Магдалена Герова – педагог в начален етап

Висше образование- Софийски университет, специалност Начална педагогика . 

Стаж като помощник начален учител в Doha International school , 

Преподавател по английски език 

Обичам децата , обичам работата си и вярвам , че работата като учител дава възможност да изградим характери и личности, които ще направят света едно по-добро място.


Иванета Крумова- педагог в начален етап

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски” Специалност – Предучилищна и начална училищна педагогика
”Когато си представям идеалния учител, не правя разлика дали е мъж или жена, млад или възрастен, красив или не толкова. За мен учителят е този, който просвещава децата и изгражда характера им.”


Стела Петрова – педагог начален етап

Висше образование – ЮЗУ „Неофит Рилски“ Магистър – начална училищна педагогика
„Само чрез образование човек може да стане човек. Човекът не е нищо повече от това, което образованието прави за него“ – Емануел Кант.
Работата с деца за мен е удоволствие. Да бъдеш учител е призвание, не професия.


Георги Ангелов – педагог начален етап

Завършил магистър през 2017 в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, специалност – Начална училищна педагогика. Бакалавър – специалност икономика на туризма във ВИНС, гр Варна. 2015 год.
През 2017 завършва програма за лидерско развитие „Заедно в час”. Завършил успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.
Работата с деца го зарежда с положителни емоции.Вярва, че всяко дете може да получи качествено образование.


Ивалина Бумбалова – преподавател по български език и литература

Завършила е специалност “Българска филология и история” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. 

Преподавала е във 2 СУ “Акад. Емилиан Станев”.

Преминала е обучение по коучинг за деца. 

Преподаването е нейното призвание, защото според нея учителската професия е единствената, в която можеш да измериш успеха си чрез успеха на другите и то не на кои да е, а на бъдещето на нацията ни. 


Надежда Баларева – преподавател по математика

Завършила Технически Университет София- магистър по индустриално инженерство и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“- СДК учител по матетматика и магистър по Технологии на обучението по математика и информатика.

Лични интереси в областта на състезателната математика.

Математиката може да бъде увлекателелна, когато подхождаме към задачите с разбиране и интерес. Ролята на добрия учител е да събуди интереса,  да предизвика увереност  и удовлетворение от разкриването на вярното решение.


Стефан Сяров – преподавател по математика

Завършил СУ специалност математика.

Аспирантура МГУ Москва.

Специализирал приложна математика Гьотеборгски Университет.

Увлича се от занимателна и състезателна математика.

Участвал в много олимпиади.

Училището дава знания само на тези, които са съгласни да ги вземат.” – Сергей Скотников


Ава Аянска – преподавател по история, география и информационни технологии

Висше образование-ЮЗУ “Неофит Рилски” През 2016-2018г. преминава успешно през програма за лидерско развитие “Заедно в час” 2016-2019г.- работи като учител по история и цивилизация, информационни технологии, музика и изобразително изкуство. Води клуб за ранно кариерно ориентиране и ръководи училищни проекти.
Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.
„Учителят е полезен, когато е инструмент на познанието. Всъщност не е от значение толкова самата материя, която преподава, колкото умението да събуди любовта към ученето като човешка активност. Вярвам, че училището трябва да бъде място, в което децата да са щастливи. Доказано е, че щастливите деца се карат много по-рядко, по-здрави са, имат по-силно развито творческо мислене и са по-успешни. Добрият учител трябва да бъде извор на щастие.”


Анастасия Вололовцева – преподавател по Биология, Физика, Химия, Човекът и природата, СТЕМ

Висше образование – УДПУ „П. Тичина“ (Украйна) Специалност – учител по Химия, Биология
„Един добър учител може да създаде надежда, да възпламени въображението и да вдъхнови любовта към ученето“


Елена Палаханова – преподавател по английски и немски език

Завършила е Софийския университет „Свети Климент Охридски“ със специалност Начална училищна педагогика и английски език (степен бакалавър) и Социално-педагогическа дейност с деца и юноши ( степен магистър).
Преподавала е като учител по английски език в езикови центрове и в 35-то СУ „Добри Войников“ в София.
Обича децата и когато постигнатите положителни резултати са на лице, се чувства мотивирана за достигане на по-високо ниво от страна на учениците. Много е важно всеки учебен час да е добре подготвен с нагледни материали, игри, детски песнички и задачи, за да се привлече вниманието на децата, да им бъде интересно и винаги да бъдат стимулирани за по-добро усвояване на знанията. Английският език е международен език и всяко дете от ранна възраст е препоръчително да го изучава, защото той би им помогнал в тяхното бъдещо и професионално развитие.„Професията учител е призвание и да работя като преподавател по английски език за мен е сбъдната мечта !“


Николета Грънчарова – преподавател по английски език

Висше образование Начална училищна педагогика – магистър, специалност “Начален педагог с руски език”. Английска филология – магистър в ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност “учител по английски език”
„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален“ – Плутарх


Николет Даруиш – преподавател по английски език

Завършва магистър – специалност международни отношения и дипломация в Чешки Университет по Международни Отношения и Дипломация” в Братислава през 2018-та година. Преподава английски език в езикови центрове и в частна детска градина. Говори перфектно 5 езика – Английски,Словашки,Чехски,Арабски и Руски език. Винаги са били нейна силна страна и смята, че може да предаде това нататък по интересен и забавен начин.”Всеки език, който човек научава през живота си е като намерено съкровище и искам да помогна на децата да го открият. Безграничната ми любов към децата и това да бъда себе си, да ги вдъхновявам и все пак да бъда техен водач ме прави истински щастлива, а именно от тук идват и резултатите постигнати от децата и тяхното желание да научат този така прекрасен език.”


Неше Шишкарева – преподавател по английски език

Завършва висшето си образование в СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София. Участвала в проекти Еразъм. Работи с ученици от подготвителни класове и начален етап.
„Работата с децата е това, което ми носи радост. Искам да им предам своите знания, да развия в тях способности, умения и любов към езика.“


Цветелена Тодорова – преподавател по италиански език

Тя е завършила СУ „Свети Климент Охридски“ като Магистър по „Мениджмънт на социално-педагогическите дейности“. Бакалавър – „Социален педагог“, учител по италиански език. Следдипломна квалификация – „Международни отношения“.
Специализирала в Università per Stranieri “Dante Alighieri” . Преводач на Сара Ратаро и Федерико Моча. Преподавател по италиански и английски език, както и български език за чужденци.
„Това, което ме привлича в преподаването по италиански език, е разнообразието от проекти, предизвикателството да предложиш иновативно решение, динамиката на работата и намирането на правилния подход към всеки един ученик“. “La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.” Gianni Rodari


Елена Бакалова – преподавател по руски и испански език

„Човек се учи, докато е жив. Да научиш дете означава да му създадеш условия да овладее изцяло собствените си способности.”
Добре дошли в моя свят. Моето жизнено кредо: Красивият живот започва от красив ум. Моето педагогическо кредо: Движи се напред и не спирай дотук.
Моето педагогическо кредо като учител по руски и испански език: Да се възпитава интерес на учениците към руския и испанския език и разбирането за значението им в съвременния свят.


Петя Пейчева – преподавател по френски език

„Хората имат различни звезди. За тези, които пътуват, звездите са водачи. За други са само светлинки.“ За мен всяко дете е звезда: звезда-водач, звезда-светлинка. Всяка логопедична терапия е предизвикателсво, ново приятелство. Всяка среща е мисия, отговорност, изграждане на доверие.
Образование: Магистърска степен по специалност Логопедия – СУ „Св. Климент Охридски“;
Бакалавърска степен по начална и предучилищна педагогика с чужд език – СУ „Св. Климент Охридски“ с профил френски език.
Петя Пейчева е действащ лектор по френски език във виртуална класна стая.
Предлагаме възможност за Вашето дете да се потопи в света на френския език, култура, литература. Заедно ще опознаем света на Le petit Nicolas, ще научим любопитни факти за едни от най-интересните френски забележителности. Ще се насладим на музиката на известни френски шансони, ще разберем защо френската кухня е гурме и какви са традиционните ястия по време на празници.
Всеки език е прозорец към света. Нека отворим този заедно!


Константинос Маркетакис – преподавател по гръцки език

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски” – Логопедия; Специална педагогика- магистър Грък по националност.
Водил курсове по гръцки език към езикови школи; работил на свободна практика с деца в предучилищна и училищна възраст със специфични обучителни трудности.
Комуникативна личност, много добре работи в екип, постига много добри резултати при работа с деца.


Мън Сяоциу – преподавател по китайски език

Г-жа Мън Сяоциу е преподавател от Институт Конфуций – София. Завършва Харбинския технологичен институт. Владее китайски и английски език и разбира български, френски, немски и руски. Живее и работи в България от близо 30 години. Г-жа Мън обича своята професия – да преподава китайски език и да разпространява китайската култура. Умее да общува с ученици от различни народности. Преподавала е на и е работила с ученици от различни страни.

Г-жа Мън обучава изучаващи китайски език на възраст от 6 до 50 години. Нейните ученици са с различни професии и образование, включително дипломати, държавни служители, бизнесмени, ученици от начални и средни училища и др. През 2023-2024 учебна година е изпратена от Институт Конфуций – София да преподава китайски език в ЧOУ „Джани Родари“.


Симона Павлова – преподавател по изобразително изкуство и керамика

Завършва висшето си образование в Национална художествена академия, гр. София, специалност – Живопис и бакалавърска степен – Живопис с Теория и практика на художественото образование –  учител по изобразително изкуство от първи да дванадесети клас.  Преди това гимназиалния си период е завършила в Национална художествена гимназия „ Димитър Добрович”, гр. Сливен, специалност –  Художествена тъкан и мода.
   Мотивацията у мен е провокирана от идеята за самоусъвършенстване чрез практика. Работата с деца ме вдъхновява и дава нови перспективи за творчество и развитие, както на личния, така и на потенциала на децата, с които работим.
   „Креативността изисква кураж” е казал Анри Матис, а  куражът  е едно от нещата  в изкуството, който се проявява и чрез който , едно дете го развива по собствен начин и преоткрива себе си.
   Успехът на децата  с които работим, е и наш собствен успех. За мен децата винаги са били най- чисти и свободно изразяващи чувствата си същества. Работата ми с тях е нещото, което ме отделя от реалния живот и ме кара да се чувствам щастлива, освен това ми помага да бъда по- организирана, амбициозна и с усмивка да преодолявам трудностите по пътя към успеха.  Надявам се, че любовта ми към изкуството в комбинация с възможностите ми на художник-живописец ще помогна на децата  да преоткрият себе си във вълшебния свят на изкуството. 
   „Красиво е онова що произтича от вътрешната духовна необходимост” – Василий Кандински


Кристина Иванова – преподавател по музика

Кристина Иванова – завършва висше образование “Музикално изкуство” в НБУ, степен бакалавър. След това следва магистър в АМТИИ – гр. Пловдив, специалност “Медийно музикално редакторство”. Занимава се с деца от 15 години, като е била ръководител на вокални групи и преподава поп и джаз пеене. До скоро е била активен хорист в народния хор на Фолклорен ансамбъл “Родопа”, гр. Смолян. Има дипломи за завършено обучение за  преподаване по метода “Монтесори” и “Валдорф”.

“Да работиш с деца е удоволствие. Те са най-искрени и добродушни. А за мен откровеността е важно качество, за да можеш да си полезен, да предаваш знания и духовни ценности. Работата с деца е престиж!”


Ива Денева – треньор по канис-терапия

Канис терапията е начин,засилващ ефикасността на развитието на личността,обучение и рехабилитация,при който мотиватор се явява специално подбрано и обучено куче,под ръководството на квалифициран водач и терапевт.

Основната ни цел е да осигурим спокойна „куче-приятелска” атмосфера,чрез която да дадем възможност за творческо развитие,упражнение на речетативни умения,преодоляване на трудности, свързани с поведението на децата.

Занятията са насочени към формиране на позитивно възприятие към кучето,провеждат се в занимателна игрова форма.В зависимост от целите и задачите,може да се провежда както в група,в голям колектив,така и индивидуално,като еднократна среща.

По време на такива занятия,преди всичко се подразбира корекционната им насока,в която кучето е задействано като мощен мотиватор за получаване на знания,като същевременно понижава нивото на психологически дискомфорт,което способства към по-добро усвояване на знанията,формиране на новите навици и умения.

Занятията се градят, като се има предвид принципа на комплексен подход и корекция с помощта на специално подбрани игри и упражнения с кучета и предполагат индивидуален подход, предвид състоянието на детето, възрастта му, характерологични особености и специфични потребности.

Занятията се провеждат индивидуални или в мини-групи (3-5 деца). Води се документация, динамиката на развитието на детето се следи от специалисти (треньор-терапевт, ресурсен учител, психолог, логопед), със същите тези специалисти се договаря структурата на занятията.


Мони Илиева – преподавател по религия на световете и театрална школа

Завършила е актьорско майсторство за драматичен театър. Автор е на детската книга –„ Приказни истории от три думи“. Има дългогодишен опит с деца. Водила е школа по актьорско майсторство и различни детски събития.
В момента завършва магистратура – „Религия и образование”. От две години е практикуващ учител по “Религия”.
”Вярвам, че предметът „Религия“ може да възпита у децата добродетели и ценности, да ги научи да бъдат по-добри. Да уважават и обичат всички хора. С вяра, надежда и любов да преодоляват всяка трудност и изпитание. Да се научат да бъдат полезни не само на себе си, но и на другите. Вярва, че Бог ни дава различни дарби и таланти, не само лично усъвършенстване, но за да бъдем полезни с тях и на останалите хора. Вярвам, че всяко нещо което се прави с любов, носи добър плод.”


Велин Крачанов – Преподавател по футбол

Велин (Вили) Крачанов

Завършил е Средно спортно училище „Чавдар“ и Национална спортна академия – „Треньор по футбол“ с втора специалност „Учител по физическо възпитание“

1987-1992 – треньор на децата във ФК „Левски“ (Сф)

1992/93 – учител по физическо възпитание в 11 ОУ София

1993–1995 – треньор на деца и юноши във ФК „Кремиковци“ (Сф)

1996-1998 – директор на детско-юношеската школа на „Академик“ (Сф)

1998 – треньор на мъжки отбор на „Черно море“ (Вн)

През последните 30 години и в момента – делегат на БФС за деца и юноши – от подготвителни групи до елитните ни отбори

2017-2021 – треньор на националния отбор на България (мъже) по футбол

От 2016 година до момента – член на Комисията по плажен футбол към БФС

16 години е бил член на Дисциплинарната комисия на БФС към Зонален съвет София

В работата с деца съблюдава три правила – дисциплина, труд, старание.


Тончо Тончев – преподавател по физическо възпитание и спорт

Завършил е основно и средно образование в гр. Луковит. Основно образование: СУ „ Алеко Константинов“ и средно с професионална квалификация по специалността, издадена от професионална гимназия по селско стопанство „ Сергей Румянцев“. Дипломиран по специалността „ Физическо възпитание и спорт“ към Софийски университет ,, Св. Климент Охридски“, степен бакалавър.
Активно практикува футбол за ФК „Ботев“ Луковит.
Обича работата с деца и като техен учител по физическо се стреми да ги насърчи да обичат спорта, реда, дисциплина, да се уважават взаимно и най-вече да имат отборен дух!
Ще работим заедно за обучението и благоприятната среда на децата в училище.
„Физическото образование на детето е база за всичко останало. Без правилно прилагане на хигиена в развитието на детето, без правилно възлагане във физкултурата и спорта ние никога няма да получим здраво поколение.“


Цветан Костов – ръководител проекти

Средно образование: СМГ „Паисий Хилендарски“ Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски” – магистър по математика, информатика и информационни технологии.
Квалификационни степени: СУ „Св. Климент Охридски” – I ПКС, краткосрочни специализации във Великобритания, Испания, Португалия, Германия и Гърция.
Дългогодишен учител, ръководител на европейски проекти, член на Европейска мрежа „Места на мира“, Европейска мрежа „Екомедия-Европа“, Европейско ученическо списание.


Благой Атанасов – преподавател по шахмат

Роден е на 04 .05. 1980 г., в град София. Основното си и средно образование завършва в руската гимназия в София „А.С. Пушкин”, икономически профил. Дипломира се през 1998-ма година. През същата година е приет в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Маркетинг и мениджмънт”, завършва през 2003-та година с Бакалавърска степен. През 2010-та година записва специализация следдипломна квалификация в Националната спортна академия като Треньор по шах, какъвто работи от 2008-ма година към Шахматен клуб ЦСКА. Завършва образованието си през 2012-та година.
Като треньор, най-големите си успехи постига с малките състезатели на ЦСКА, Матей Петков и Стефан Райков, които заемат челни позиции на Европейското и Световното първенство по шах до 8 години.


Таекуондо клуб “Витоша”

Таекуондо е източно бойно изкуство, което е изградено от техники с крака и ръце. Обучението по таекуондо се оповава на основните принципи в бойното изкуство – постоянство, учтивост, почтеност, самоконтрол и непоколебим дух. Освен бойно изкуство, таекуондо е и олимпийски спорт!
Таекуондо клуб ВИТОША е спортна организация, развиваща ТАЕКУОНДО WT (Олимпийски стил).
Отборът е официален член на Българска Федерация по Таекуондо – WT и се ръководи от своя главен треньор и основател Светислав Славев. Той е двукратен републикански вицешампион на България и многократен медалист от международни турнири. Завършва Национална Спортна Академия „Васил Левски“ със специалност „Треньор по таекуондо“, степен бакалавър. Практикува таекуондо повече от 14 години и е носител на майсторска степен I DAN Kukkiwon.
Целите на клуба не опират само до спортните резултати и подобряването на общото физическо състояние, а и до това да се достигне до личността на всеки един трениращ и той да израсне пълноценно, изграждайки силен и борбен дух!


Румяна Михалкова – преподавател по класически балет, модерен балет и хип хоп танци

През 2009 г.завършва Национално Училище за Танцово Изкуство, специалност съвременни танцови техники!
Работи с деца в сферата на балетното и модерното изкуство! В часовете си по танци има за цел децата да подобрят стойката на тялото си ,да се научат да танцуват в група, да чуват музиката и да усещат ритъма! Освен всичко се старае и държи много да се забавляват!
Да работя с деца е нещо което учи и мен самата да усъвършенствам уменията си! Всяко дете има различен подход към зададената задача и прави танцовия свят така пъстър и цветен 😊


Народни танци ” МИ-РЕ-ЛА”

През есента на 2015 година Мирела Димитрова поставя началото на танцова школа „МИ-РЕ-ЛА”. Идеята е да се преподават български народни хора на всеки, който иска да се докосне до българския фолклор.
В танцова школа „МИ-РЕ-ЛА” се изучават фолклорни хора от всички етнографски области на България, разработен танцов фолклор, както и фолклорни образци от другите балкански страни. С течение на времето школата все повече и повече се разраства.
Доказано е, че танцуващите деца израстват по-щастливи, по-позитивни и по-креативни.
Защо да запишем детето си на народни танци? Танцовото изкуство възпитава и поощрява всички положителни качества. Дисциплина – развива физическата издръжливост и двигателната култура. Развива зрителния и слуховия анализатор на танцуващите. Придобиват социалност, екипност. Изгражда добродетели. Калява волята и търпението. Създава силен характер. Създава добро настроение и положителни емоции.


Ивана Георгиева – преподавател по физическо възпитание и спорт и преподавател във фехтовална академия „Джани РоДари“

Фехтовката предлага уникална комбинация от физическа, интелектуална и емоционална стимулация. Фехтовката повишава фокуса и концентрацията, както и наблюдателността. Спорт, който изисква до голяма степен мислене и логика. Решенията трябва да се вземат бързо в точния момент. Интелектът е от първостепенно значение, да бъде умен и с непоколебима концентрация. Фехтовката прави рефлексите много бързи, подобряване на координацията око-ръка.
С по малките деца и начинаещите се работи със схециално пластмасово оборудване, което е много по-леко и безопасно.


Стефка Сотирова – преподавател по плуване

Родена в град София. Средното си образование завършва в 47 ССУ през 1982 г. Висшето си образование завършва през 1988г. в НСА “Васил Левски” със специалности – треньор по плуване и учител по физическо възпитание.
От 1988г. до 2000г. работи като треньор по плуване в УСШ „Искър”. От 2000г. работи в СК „Левски” на плувен комплекс Спартак.
Майстор на спорта по плуване и многократна шампионка в различни дисциплини – 8-мо място в борбата за световната купа по спортно плуване; шампионка и медалистка от различни международни турнири; дългогодишна национална състезателка, представлявала България на Световни, Европейски и Балкански първенства.
Много от нейните състезатели са достигнали национални гарнитури и достойно представят България в международни състезания.
Последните 5-6 години работи предимно с деца от детски градини и начален курс в училищата, тъй като тази работа й доставя удоволствие и удовлетворение.


Даниела Стаева – помощник-възпитател

Даниела Стаева е помощник-възпитател в Учебен комплекс

“Джани РоДари”.
Харесва работата си с деца.

Възпитанието на децата е важна част от тяхното развитие.

Те са нашето бъдеще!


Татяна Милева – готвач

Образование – Търговско финансова гимназия; ТОХ София Професионален опит – 20 г.
Аз съм госпожа Татяна и съм винаги засмяна, Учих скучна икономика, а работя гастрономика.За децата мили, Ваши бъркам ароматни каши!
Учебен комплекс „Джани РоДари” – готвач


Екипът на Учебен комплекс “Джани РоДари”
е подбран изключително внимателно, така че да отговаря на високите изисквания, които сме си поставили за работа с децата. Ние се гордеем с квалификацията и всеотдайността на нашите служители. Те са специалисти с професионално обучение и стаж в детски заведения. Планират работата си в съответствие с възрастта на децата и специфичните изисквания на образователния модел.
Освен отлична професионална подготовка, ние държим колегите ни да има и вътрешно призвание да работят с деца. Нашият приоритет е да се търсят нови пътища за развитие и подобряване на работа ни, като за тези цел непрекъснато се включваме в различни курсове за допълнителна квалификация и личностно развитие.