Екип

Екип

Дариа Йосифова- основател на УК, директор на ЧДГ и ЧОУ „Джани РоДари”

47 СОУ “Емил Марков”


СУ „Св. Климент Охридски” – Българска филология,

СУ “Св.Климент Охридски”-ФНПП – Предучилищна педагогика


Двегодишна следдипломна квалификация по български език и дипломна работа на тема “Комуникативният учебник”, Втори клас квалификация
Коректор и редактор към издателство “Агата – АД”
Придобито І ниво на R.Y.E. „Изследване на йога в образованието”
20г. Учител по БЕЛ, 18г учител по БЕЛ в 31-во СУЧЕМ ”Иван Вазов”
Дългогодишен базов учител към катедра „Методика на българския език” и „Методика на литературата” към филологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
Хоноруван преподавател по БЕЛ в “Янев скуул” и Първа частна английска гимназия
Учител за подготовка на ученици за езикови гимназии към “Школа Иванови” и УЦ „Джани РоДари”2001г. Основава УЦ „Джани РоДари”
2007г. Основава ЧЦДГ „Джани РоДари”
2008г. Ясла към детската градина
2009г. Втори корпус на детската градина
2011г. Частно основно училище „Джани РоДари”2015/2016 Магистър по “Предучилищна педагогика”


Василена Георгиева – заместник – директор

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”Специалност – Предучилищна и начална педагогика; Българска филология;
Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.
”Обичам децата и работата с тях. В ЧОУ „Джани РоДари” ме привлече грижата и любовта, с която са обградени децата. Тук всяка стъпка е насочена към тяхното успешно развитие и щастливо детство. В образователния процес е включена йога, а в обучението по математика се използва нов метод на преподаване – Jump Math.Аз мисля, че детето е Вселена, която трябва да бъде открита.”


Красимир Пъшев – отговорник стопанска дейност

Завършил Висше строително училище. Притежава 15 години стаж в строителния сектор. Обича децата, а работата с тях го прави истински щастлив.


Катрин Кайджиева – психолог

Висше образование – Нов Български Университет Специалност – Психология на развитието;
Множество допълнителни квалификации в областта на ранното детско развитие и психологията; Опит в работата с деца и семейства в риск към SOS детски селища България; Обучител на кандидат – осиновители;
Към момента психолог в ЧОУ и ДГ „Джани РоДари“.
„Всяко дете заслужава подкрепа, за да развие своя потенциал и да преодолее трудностите, които среща по пътя си. Работя с грижа към децата, родителите и колегите, за да постигнем целите си и да подготвим децата за живота.“


Петя Пейчева – логопед

„Хората имат различни звезди. За тези, които пътуват, звездите са водачи. За други са само светлинки.“ За мен всяко дете е звезда: звезда-водач, звезда-светлинка. Всяка логопедична терапия е предизвикателсво, ново приятелство. Всяка среща е мисия, отговорност, изграждане на доверие.
Образование: Магистърска степен по специалност Логопедия – СУ „Св. Климент Охридски“;
Бакалавърска степен по начална и предучилищна педагогика с чужд език – СУ „Св. Климент Охридски“ с профил френски език.
Петя Пейчева е действащ лектор по френски език във виртуална класна стая.
Предлагаме възможност за Вашето дете да се потопи в света на френския език, култура, литература. Заедно ще опознаем света на Le petit Nicolas, ще научим любопитни факти за едни от най-интересните френски забележителности. Ще се насладим на музиката на известни френски шансони, ще разберем защо френската кухня е гурме и какви са традиционните ястия по време на празници.
Всеки език е прозорец към света. Нека отворим този заедно!
Квалификации: 2015, 2016, 2017, 2018 г.Участия в Международна логопедична конференция, оргнизирана от логопедичен център “Ромел” и придобиване на удостоверения по темите: “Основни насоки за диференцирана оценка и корекция на нарушенията на писмената реч “Диагностика и превенция на езика 3-4” “Отражение на психо-моторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативните системи”.
Обучителен практически курс за работа с “Компютърна програма за подобряване скоростта на четене” Сертификат за завършен мултимедиен курс. 2012 г. – 31.12.2015 г. Участие в проект “Бъдеще сега: Създаване на условия за социално включване на децата в община Средец“ по Проект Социално включване на МТСП и Световната банкаПозиция – логопед Практически терапевтичен опитИмам повече от 10 години стаж по специалността. През изминалите години съм натрупала богат професионален опит – провеждане на диагностика и терапия, с насоченост към деца с различни езиково-говорни нарушения от предучилищна и училищна възраст.


Емилия Трифонова – ресурсен учител

Нов български университет – 21 години
Икономика – бизнесадминистрация.
Професионална квалификация Учител по икономиката.
Директор на Център за професионално и продължаващо обучение към ФДЕПО на НБУ.
В „Джани Родари” се чувствам пълноценна между детската глъч. Обичам децата и няма по-голямо щастие от това да видиш тези ангелчета как се приобщават и адаптират към училищната среда и поемат знанието.
Във всяко едно от тях се крие потенциал, които трябва да бъде разкрит и развит.


Даниела Илиева – Медицинска сестра

Завършва Медицински институт гр. София.
Има 20- годишен стаж в сферата на здравеопазването.
Привлече ме работата с деца, защото обичам да се грижа за тях. В ЧОУ „Джани Родари“ се чувствам пълноценна и намирам удовлетворение в ежедневната грижа за децата. Да мога да помагам на учениците да се чувстват обгрижвани и сигурни, ме прави щастлива.


Магдалена Георгиева – педагог в начален етап

Бакалавър по “Предучилищна и начална училищна педагогика” в БСУ ,гр.Бургас.
Работила е в частна детска занималня,ЧДГ “Мечтател” гр.София,ЧДГ “Таткова градина”гр.София.
Стаж по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в ДГ 136 “Славия” гр.София.
Стажове също и в държавни детски градини в гр.Бургас.
Участвала в организацията на национален научно-образователен фестивал “Апетит за образование чрез практика” 2020.
Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят.


Мария Благоева – педагог в начален етап

Висше образование Бакалавър – Югозападен университет “Неофит Рилски”
Магистър – СУ “Св.Климент Охритски” Специалност – Начална и предучилищна педагогика; Педагогика на обучението по технологии и предприемачество.
Завършила успешно основен модул на R.Y.E. (изследване на йога в образованието) и е квалифициран преподавател да използва R.Y.E. техниките в работата с деца.
Професията “учител” за мен е призвание. Обичам децата, а работата с тях ме прави щастлива. Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност. Гордостта на учителя е в растежа на засадените семена.


Лия Тачева – педагог в начален етап

Висше образование – ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград

Магистър – Начална и предучилищна педагогика

Бакалавър – Финанси и счетоводство

Средно образование – Професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ 

“Обожавам децата и осъзнавам колко отговорна е задачата да бъдеш учител. Точно тази любов към децата ме накара да работя с тях. Това е една от най-хубавите професии на света. Аз съм щастлив учител, който обича безкрайно много работата си.“  


Иванета Крумова- педагог в начален етап

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски” Специалност – Предучилищна и начална училищна педагогика
”Когато си представям идеалния учител, не правя разлика дали е мъж или жена, млад или възрастен, красив или не толкова. За мен учителят е този, който просвещава децата и изгражда характера им.”


Стела Петрова – педагог начален етап

Висше образование – ЮЗУ „Неофит Рилски“ Магистър – начална училищна педагогика
„Само чрез образование човек може да стане човек. Човекът не е нищо повече от това, което образованието прави за него“ – Емануел Кант.
Работата с деца за мен е удоволствие. Да бъдеш учител е призвание, не професия.


Георги Ангелов – педагог начален етап

Завършил магистър през 2017 в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, специалност – Начална училищна педагогика. Бакалавър – специалност икономика на туризма във ВИНС, гр Варна. 2015 год.
През 2017 завършва програма за лидерско развитие „Заедно в час”. Завършил успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.
Работата с деца го зарежда с положителни емоции.Вярва, че всяко дете може да получи качествено образование.


Константина Гоцева – педагог по български език и литература

Средно образование- ПМГ „Сергей Корольов“, Благоевград Висше образование- СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“
Да бъдеш учител е призвание, не професия. Аз знам, че това е моето призвание. Дори понякога да е трудно, нищо не ми доставя по-голямо удоволствие от това да виждам пламъка в очите на децата, жаждата им за знания. Осъзнавам важността на професията си и се раздавам за нея. П.Р. Славейков казва за учителската професия: „Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си“ и аз смятам, че с млади, отдадени учители като колектива на ЧОУ „Джани Родари“, доброто бъдеще на децата е гарантирано.


Ивалина Бумбалова – педагог по български език и литература

Завършила е специалност “Българска филология и история” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. 

Преподавала е във 2 СУ “Акад. Емилиан Станев”.

Преминала е обучение по коучинг за деца. 

Преподаването е нейното призвание, защото според нея учителската професия е единствената, в която можеш да измериш успеха си чрез успеха на другите и то не на кои да е, а на бъдещето на нацията ни. 


Таня Атанасова – педагог по математика

Средно образование – ПМГ „Добри Чинтулов“ – Информатика и математика

Бакалавър – Технически университет – София

Следдипломна квалификация „Учител по Математика и Информационни технологии“

Човекът е една съвкупност от умения. Той се появява на бял свят с тях, но без да знае как да ги използва. Образованието е процесът, в който се научава да използва своите умения.


Ава Аянска – педагог по история, география и информационни технологии

Висше образование-ЮЗУ “Неофит Рилски” През 2016-2018г. преминава успешно през програма за лидерско развитие “Заедно в час” 2016-2019г.- работи като учител по история и цивилизация, информационни технологии, музика и изобразително изкуство. Води клуб за ранно кариерно ориентиране и ръководи училищни проекти.
Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.
„Учителят е полезен, когато е инструмент на познанието. Всъщност не е от значение толкова самата материя, която преподава, колкото умението да събуди любовта към ученето като човешка активност. Вярвам, че училището трябва да бъде място, в което децата да са щастливи. Доказано е, че щастливите деца се карат много по-рядко, по-здрави са, имат по-силно развито творческо мислене и са по-успешни. Добрият учител трябва да бъде извор на щастие.”


Анастасия Вололовцева – педагог по Биология, Физика, Химия, Човекът и природата, СТЕМ

Висше образование – УДПУ „П. Тичина“ (Украйна) Специалност – учител по Химия, Биология
„Един добър учител може да създаде надежда, да възпламени въображението и да вдъхнови любовта към ученето“


Елена Палаханова – педагог по английски и немски език

Завършила е Софийския университет „Свети Климент Охридски“ със специалност Начална училищна педагогика и английски език (степен бакалавър) и Социално-педагогическа дейност с деца и юноши ( степен магистър).
Преподавала е като учител по английски език в езикови центрове и в 35-то СУ „Добри Войников“ в София.
Обича децата и когато постигнатите положителни резултати са на лице, се чувства мотивирана за достигане на по-високо ниво от страна на учениците. Много е важно всеки учебен час да е добре подготвен с нагледни материали, игри, детски песнички и задачи, за да се привлече вниманието на децата, да им бъде интересно и винаги да бъдат стимулирани за по-добро усвояване на знанията. Английският език е международен език и всяко дете от ранна възраст е препоръчително да го изучава, защото той би им помогнал в тяхното бъдещо и професионално развитие.„Професията учител е призвание и да работя като преподавател по английски език за мен е сбъдната мечта !“


Николета Грънчарова – педагог по английски език

Висше образование Начална училищна педагогика – магистър, специалност “Начален педагог с руски език”. Английска филология – магистър в ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност “учител по английски език”
„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален“ – Плутарх


Неше Шишкарева – педагог по английски език

Завършва висшето си образование в СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София. Участвала в проекти Еразъм. Работи с ученици от подготвителни класове и начален етап.
„Работата с децата е това, което ми носи радост. Искам да им предам своите знания, да развия в тях способности, умения и любов към езика.“


Цветелена Тодорова – педагог по италиански език

Тя е завършила СУ „Свети Климент Охридски“ като Магистър по „Мениджмънт на социално-педагогическите дейности“. Бакалавър – „Социален педагог“, учител по италиански език. Следдипломна квалификация – „Международни отношения“.
Специализирала в Università per Stranieri “Dante Alighieri” . Преводач на Сара Ратаро и Федерико Моча. Преподавател по италиански и английски език, както и български език за чужденци.
„Това, което ме привлича в преподаването по италиански език, е разнообразието от проекти, предизвикателството да предложиш иновативно решение, динамиката на работата и намирането на правилния подход към всеки един ученик“. “La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.” Gianni Rodari


Елена Бакалова – педагог по руски и испански език

„Човек се учи, докато е жив. Да научиш дете означава да му създадеш условия да овладее изцяло собствените си способности.”
Добре дошли в моя свят. Моето жизнено кредо: Красивият живот започва от красив ум. Моето педагогическо кредо: Движи се напред и не спирай дотук.
Моето педагогическо кредо като учител по руски и испански език: Да се възпитава интерес на учениците към руския и испанския език и разбирането за значението им в съвременния свят.


Петя Пейчева – педагог по френски език

„Хората имат различни звезди. За тези, които пътуват, звездите са водачи. За други са само светлинки.“ За мен всяко дете е звезда: звезда-водач, звезда-светлинка. Всяка логопедична терапия е предизвикателсво, ново приятелство. Всяка среща е мисия, отговорност, изграждане на доверие.
Образование: Магистърска степен по специалност Логопедия – СУ „Св. Климент Охридски“;
Бакалавърска степен по начална и предучилищна педагогика с чужд език – СУ „Св. Климент Охридски“ с профил френски език.
Петя Пейчева е действащ лектор по френски език във виртуална класна стая.
Предлагаме възможност за Вашето дете да се потопи в света на френския език, култура, литература. Заедно ще опознаем света на Le petit Nicolas, ще научим любопитни факти за едни от най-интересните френски забележителности. Ще се насладим на музиката на известни френски шансони, ще разберем защо френската кухня е гурме и какви са традиционните ястия по време на празници.
Всеки език е прозорец към света. Нека отворим този заедно!


Константинос Маркетакис – педагог по гръцки език

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски” – Логопедия; Специална педагогика- магистър Грък по националност.
Водил курсове по гръцки език към езикови школи; работил на свободна практика с деца в предучилищна и училищна възраст със специфични обучителни трудности.
Комуникативна личност, много добре работи в екип, постига много добри резултати при работа с деца.


Фей Либин – педагог по китайски език

孔院教师费立滨,任教于索非亚孔院。毕业于北京语言大学对外汉语专业。先后在马来西亚,匈牙利等国家教授汉语,目前已在保工作6年。热爱汉语教学事业,热爱学生。在国内从事对外汉语教学5年,海外国际中文教学10年。在北京外国语大学和北京联合大学教授过的学生来自30多个不同国家。截至目前,在Gianni Rodari学校教授汉语兴趣班一年多。

所教学生年龄覆盖6-60岁。学生职业涉及政府工作人员,商人,大中小学学生等。培养了超过40名马来西亚,泰国学生成为中文教师。

Г-н Фей Либин, преподавател в Институт Конфуций – София, е завършил Пекинския езиков университет със специалност преподаване на китайски език за чужденци. Преподавал е китайски език в Малайзия, Унгария и други страни, а в България работи вече шеста година. Г-н Фей обича своята професия и учениците си. В Китай е преподавал китайски език на чужденци 5 години, а в чужбина – 10 години. Учениците, на които е преподавал в Пекинския университет за чужди езици и в Beijing UnionUniversity, са били от над 30 различни страни. Г-н Фей преподава китайски език в часа по интереси в ЧСУ „Джани Родари“ повече от година. 

Г-н Фей  е преподавал на  ученици  на възраст  от 6 до 60 години.  Професиите  на  неговите   ученици  включват държавни служители, бизнесмени  и др., а по-малките са  ученици в началн ите  и средни те  училища.  O бучил   e   повече от 40 малайзийски и тайландски студенти да станат  преподаватели  по китайски  език . 


Евелина Тситини – педагог по музика и пиано

Музиката я нося дълбоко в сърцето си, откакто се помня. Някои казват, че танцуваме преди да проходим, пеем преди да проговорим.
На 11 години участвах в първата меджународна детска асамблея “Знаме на мира” 79 със собствени композиции за пиано. На 16 години ръководех вокална група, с която спечелихме 1-во място на градския преглед за политическа песен през 1984.
За мен работата с деца е един лесен ,естествен, спонтанен и отговорен процес.


Симона Павлова – педагог по изобразително изкуство и керамика

Завършва висшето си образование в Национална художествена академия, гр. София, специалност – Живопис и бакалавърска степен – Живопис с Теория и практика на художественото образование –  учител по изобразително изкуство от първи да дванадесети клас.  Преди това гимназиалния си период е завършила в Национална художествена гимназия „ Димитър Добрович”, гр. Сливен, специалност –  Художествена тъкан и мода.
   Мотивацията у мен е провокирана от идеята за самоусъвършенстване чрез практика. Работата с деца ме вдъхновява и дава нови перспективи за творчество и развитие, както на личния, така и на потенциала на децата, с които работим.
   „Креативността изисква кураж” е казал Анри Матис, а  куражът  е едно от нещата  в изкуството, който се проявява и чрез който , едно дете го развива по собствен начин и преоткрива себе си.
   Успехът на децата  с които работим, е и наш собствен успех. За мен децата винаги са били най- чисти и свободно изразяващи чувствата си същества. Работата ми с тях е нещото, което ме отделя от реалния живот и ме кара да се чувствам щастлива, освен това ми помага да бъда по- организирана, амбициозна и с усмивка да преодолявам трудностите по пътя към успеха.  Надявам се, че любовта ми към изкуството в комбинация с възможностите ми на художник-живописец ще помогна на децата  да преоткрият себе си във вълшебния свят на изкуството. 
   „Красиво е онова що произтича от вътрешната духовна необходимост” – Василий Кандински


Ива Денева – треньор по канис-терапия

Канис терапията е начин,засилващ ефикасността на развитието на личността,обучение и рехабилитация,при който мотиватор се явява специално подбрано и обучено куче,под ръководството на квалифициран водач и терапевт.

Основната ни цел е да осигурим спокойна „куче-приятелска” атмосфера,чрез която да дадем възможност за творческо развитие,упражнение на речетативни умения,преодоляване на трудности, свързани с поведението на децата.

Занятията са насочени към формиране на позитивно възприятие към кучето,провеждат се в занимателна игрова форма.В зависимост от целите и задачите,може да се провежда както в група,в голям колектив,така и индивидуално,като еднократна среща.

По време на такива занятия,преди всичко се подразбира корекционната им насока,в която кучето е задействано като мощен мотиватор за получаване на знания,като същевременно понижава нивото на психологически дискомфорт,което способства към по-добро усвояване на знанията,формиране на новите навици и умения.

Занятията се градят, като се има предвид принципа на комплексен подход и корекция с помощта на специално подбрани игри и упражнения с кучета и предполагат индивидуален подход, предвид състоянието на детето, възрастта му, характерологични особености и специфични потребности.

Занятията се провеждат индивидуални или в мини-групи (3-5 деца). Води се документация, динамиката на развитието на детето се следи от специалисти (треньор-терапевт, ресурсен учител, психолог, логопед), със същите тези специалисти се договаря структурата на занятията.


Мони Илиева – педагог по религия на световете и театрална школа

Завършила е актьорско майсторство за драматичен театър. Автор е на детската книга –„ Приказни истории от три думи“. Има дългогодишен опит с деца. Водила е школа по актьорско майсторство и различни детски събития.
В момента завършва магистратура – „Религия и образование”. От две години е практикуващ учител по “Религия”.
”Вярвам, че предметът „Религия“ може да възпита у децата добродетели и ценности, да ги научи да бъдат по-добри. Да уважават и обичат всички хора. С вяра, надежда и любов да преодоляват всяка трудност и изпитание. Да се научат да бъдат полезни не само на себе си, но и на другите. Вярва, че Бог ни дава различни дарби и таланти, не само лично усъвършенстване, но за да бъдем полезни с тях и на останалите хора. Вярвам, че всяко нещо което се прави с любов, носи добър плод.”


Велин Крачанов – Преподавател по футбол

Велин (Вили) Крачанов

Завършил е Средно спортно училище „Чавдар“ и Национална спортна академия – „Треньор по футбол“ с втора специалност „Учител по физическо възпитание“

1987-1992 – треньор на децата във ФК „Левски“ (Сф)

1992/93 – учител по физическо възпитание в 11 ОУ София

1993–1995 – треньор на деца и юноши във ФК „Кремиковци“ (Сф)

1996-1998 – директор на детско-юношеската школа на „Академик“ (Сф)

1998 – треньор на мъжки отбор на „Черно море“ (Вн)

През последните 30 години и в момента – делегат на БФС за деца и юноши – от подготвителни групи до елитните ни отбори

2017-2021 – треньор на националния отбор на България (мъже) по футбол

От 2016 година до момента – член на Комисията по плажен футбол към БФС

16 години е бил член на Дисциплинарната комисия на БФС към Зонален съвет София

В работата с деца съблюдава три правила – дисциплина, труд, старание.


Тончо Тончев – педагог по физическо възпитание и спорт

Завършил е основно и средно образование в гр. Луковит. Основно образование: СУ „ Алеко Константинов“ и средно с професионална квалификация по специалността, издадена от професионална гимназия по селско стопанство „ Сергей Румянцев“. Дипломиран по специалността „ Физическо възпитание и спорт“ към Софийски университет ,, Св. Климент Охридски“, степен бакалавър.
Активно практикува футбол за ФК „Ботев“ Луковит.
Обича работата с деца и като техен учител по физическо се стреми да ги насърчи да обичат спорта, реда, дисциплина, да се уважават взаимно и най-вече да имат отборен дух!
Ще работим заедно за обучението и благоприятната среда на децата в училище.
„Физическото образование на детето е база за всичко останало. Без правилно прилагане на хигиена в развитието на детето, без правилно възлагане във физкултурата и спорта ние никога няма да получим здраво поколение.“


Цветан Костов – ръководител проекти

Средно образование: СМГ „Паисий Хилендарски“ Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски” – магистър по математика, информатика и информационни технологии.
Квалификационни степени: СУ „Св. Климент Охридски” – I ПКС, краткосрочни специализации във Великобритания, Испания, Португалия, Германия и Гърция.
Дългогодишен учител, ръководител на европейски проекти, член на Европейска мрежа „Места на мира“, Европейска мрежа „Екомедия-Европа“, Европейско ученическо списание.


Благой Атанасов – преподавател по шахмат

Роден е на 04 .05. 1980 г., в град София. Основното си и средно образование завършва в руската гимназия в София „А.С. Пушкин”, икономически профил. Дипломира се през 1998-ма година. През същата година е приет в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Маркетинг и мениджмънт”, завършва през 2003-та година с Бакалавърска степен. През 2010-та година записва специализация следдипломна квалификация в Националната спортна академия като Треньор по шах, какъвто работи от 2008-ма година към Шахматен клуб ЦСКА. Завършва образованието си през 2012-та година.
Като треньор, най-големите си успехи постига с малките състезатели на ЦСКА, Матей Петков и Стефан Райков, които заемат челни позиции на Европейското и Световното първенство по шах до 8 години.


Таекуондо клуб “Витоша”

Таекуондо е източно бойно изкуство, което е изградено от техники с крака и ръце. Обучението по таекуондо се оповава на основните принципи в бойното изкуство – постоянство, учтивост, почтеност, самоконтрол и непоколебим дух. Освен бойно изкуство, таекуондо е и олимпийски спорт!
Таекуондо клуб ВИТОША е спортна организация, развиваща ТАЕКУОНДО WT (Олимпийски стил).
Отборът е официален член на Българска Федерация по Таекуондо – WT и се ръководи от своя главен треньор и основател Светислав Славев. Той е двукратен републикански вицешампион на България и многократен медалист от международни турнири. Завършва Национална Спортна Академия „Васил Левски“ със специалност „Треньор по таекуондо“, степен бакалавър. Практикува таекуондо повече от 14 години и е носител на майсторска степен I DAN Kukkiwon.
Целите на клуба не опират само до спортните резултати и подобряването на общото физическо състояние, а и до това да се достигне до личността на всеки един трениращ и той да израсне пълноценно, изграждайки силен и борбен дух!


Румяна Михалкова – преподавател по класически балет, модерен балет и хип хоп танци

През 2009 г.завършва Национално Училище за Танцово Изкуство, специалност съвременни танцови техники!
Работи с деца в сферата на балетното и модерното изкуство! В часовете си по танци има за цел децата да подобрят стойката на тялото си ,да се научат да танцуват в група, да чуват музиката и да усещат ритъма! Освен всичко се старае и държи много да се забавляват!
Да работя с деца е нещо което учи и мен самата да усъвършенствам уменията си! Всяко дете има различен подход към зададената задача и прави танцовия свят така пъстър и цветен 😊


Народни танци ” МИ-РЕ-ЛА”

През есента на 2015 година Мирела Димитрова поставя началото на танцова школа „МИ-РЕ-ЛА”. Идеята е да се преподават български народни хора на всеки, който иска да се докосне до българския фолклор.
В танцова школа „МИ-РЕ-ЛА” се изучават фолклорни хора от всички етнографски области на България, разработен танцов фолклор, както и фолклорни образци от другите балкански страни. С течение на времето школата все повече и повече се разраства.
Доказано е, че танцуващите деца израстват по-щастливи, по-позитивни и по-креативни.
Защо да запишем детето си на народни танци? Танцовото изкуство възпитава и поощрява всички положителни качества. Дисциплина – развива физическата издръжливост и двигателната култура. Развива зрителния и слуховия анализатор на танцуващите. Придобиват социалност, екипност. Изгражда добродетели. Калява волята и търпението. Създава силен характер. Създава добро настроение и положителни емоции.


Ивана Георгиева – педагог по физическо възпитание и спорт и преподавател във фехтовална академия „Джани РоДари“

Фехтовката предлага уникална комбинация от физическа, интелектуална и емоционална стимулация. Фехтовката повишава фокуса и концентрацията, както и наблюдателността. Спорт, който изисква до голяма степен мислене и логика. Решенията трябва да се вземат бързо в точния момент. Интелектът е от първостепенно значение, да бъде умен и с непоколебима концентрация. Фехтовката прави рефлексите много бързи, подобряване на координацията око-ръка.
С по малките деца и начинаещите се работи със схециално пластмасово оборудване, което е много по-леко и безопасно.


Стефка Сотирова – преподавател по плуване

Родена в град София. Средното си образование завършва в 47 ССУ през 1982 г. Висшето си образование завършва през 1988г. в НСА “Васил Левски” със специалности – треньор по плуване и учител по физическо възпитание.
От 1988г. до 2000г. работи като треньор по плуване в УСШ „Искър”. От 2000г. работи в СК „Левски” на плувен комплекс Спартак.
Майстор на спорта по плуване и многократна шампионка в различни дисциплини – 8-мо място в борбата за световната купа по спортно плуване; шампионка и медалистка от различни международни турнири; дългогодишна национална състезателка, представлявала България на Световни, Европейски и Балкански първенства.
Много от нейните състезатели са достигнали национални гарнитури и достойно представят България в международни състезания.
Последните 5-6 години работи предимно с деца от детски градини и начален курс в училищата, тъй като тази работа й доставя удоволствие и удовлетворение.


Даниела Стаева – помощник-възпитател

Даниела Стаева е помощник-възпитател в Учебен комплекс

“Джани РоДари”.
Харесва работата си с деца.

Възпитанието на децата е важна част от тяхното развитие.

Те са нашето бъдеще!


Татяна Милева – готвач

Образование – Търговско финансова гимназия; ТОХ София Професионален опит – 20 г.
Аз съм госпожа Татяна и съм винаги засмяна, Учих скучна икономика, а работя гастрономика.За децата мили, Ваши бъркам ароматни каши!
Учебен комплекс „Джани РоДари” – готвач


Екипът на Учебен комплекс “Джани РоДари”
е подбран изключително внимателно, така че да отговаря на високите изисквания, които сме си поставили за работа с децата. Ние се гордеем с квалификацията и всеотдайността на нашите служители. Те са специалисти с професионално обучение и стаж в детски заведения. Планират работата си в съответствие с възрастта на децата и специфичните изисквания на образователния модел.
Освен отлична професионална подготовка, ние държим колегите ни да има и вътрешно призвание да работят с деца. Нашият приоритет е да се търсят нови пътища за развитие и подобряване на работа ни, като за тези цел непрекъснато се включваме в различни курсове за допълнителна квалификация и личностно развитие.