Екип УЦ

 Екип – Учебен център “Джани РоДари”

Дариа Йосифова- основател на УК, директор на ЧДГ и ЧОУ „Джани РоДари”

47 СОУ “Емил Марков”СУ „Св. Климент Охридски”  – Българска филология 

СУ “Св. Климент Охридски” -ФНПП – Предучилищна педагогика

Двегодишна следдипломна квалификация по български език и дипломна работа на тема “Комуникативният учебник”

Втори клас квалификация

Коректор и редактор към издателство “Агата – АД”

Придобито І ниво на R.Y.E.„Изследване на йога в образованието”20г. Учител по БЕЛ18г учител  по БЕЛ  в 31-во СУЧЕМ ”Иван Вазов”

Дългогодишен базов учител към катедра „Методика на българския език” и „Методика на литературата” към филологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Хоноруван преподавател по БЕЛ  в “Янев скуул” и Първа частна английска гимназия

Учител за подготовка на ученици за езикови гимназии към “Школа  Иванови” и УЦ „Джани РоДари” 2001г.

Основава УЦ „Джани РоДари” 2007г. Основава ЧДГ „Джани РоДари”2008г. Ясла към детската градина – 2009г. Втори корпус на детската градина – 2011г. Частно основно училище „Джани РоДари” –  2015/2016 учебна година.

Магистър по “Предучилищна педагогика”


Детелина Христова – организатор Учебен център „Джани РоДари”.

Специалист “Начална педагогика” и руски език

Завършила СУ “Св. Климент Охридски” със специалност предучилищна и начална училищна педагогика.
“Аз обичам децата. Това ми дава сили да преодолявам с лекота всяка трудност.Няма по-голямо щастие от това, да почувстваш тяхната обич и топлота. Щастливото дете е обичаното дете!” 


Красимир Пъшев – отговорник стопанска дейност

Завършил Висше строително училище. Притежава 15 години стаж в строителния сектор. Обича децата, а работата с тях го прави истински щастлив.


Апостол Петров Джонджоров – преподавател по математика

Образование: Бакалавър по Информатика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Допълнително обучение: СДК „Учител по математика и ИТ“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Работата с деца е истинско предизвикателство. От тях ние се учим и намираме себе си. Те са не пресъхнал извор на житейска мъдрост. За мен тази професия е призвание и истинско удоволствие. Радвам се, че работя в творческа обстановка и великолепна работна среда.

Девиз: Учене с разбиране!


Емилия Трифонова – ресурсен учител

Нов български университет – 21 години
Икономика – бизнесадминистрация.
Професионална квалификация Учител по икономиката.
Директор на Център за професионално и продължаващо обучение към ФДЕПО на НБУ.
 
В „Джани Родари се чувствам пълноценна между детската глъч. Обичам децата и няма по-голямо щастие от това да видиш тези ангелчета как се приобщават и адаптират към училищната среда и поемат знанието.
Във всяко едно от тях се крие потенциал, които трябва да бъде разкрит и развит.