Екип - гимназия

Екип - гимназия

Дариа Йосифова- основател на УК, директор на ЧДГ, ЧОУ, УЦ и гимназия „Джани РоДари”

47 СОУ “Емил Марков”


СУ „Св. Климент Охридски” – Българска филология,

СУ “Св.Климент Охридски”-ФНПП – Предучилищна педагогика


Двегодишна следдипломна квалификация по български език и дипломна работа на тема “Комуникативният учебник”, Втори клас квалификация
Коректор и редактор към издателство “Агата – АД”
Придобито І ниво на R.Y.E. „Изследване на йога в образованието”
20г. Учител по БЕЛ, 18г учител по БЕЛ в 31-во СУЧЕМ ”Иван Вазов”
Дългогодишен базов учител към катедра „Методика на българския език” и „Методика на литературата” към филологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
Хоноруван преподавател по БЕЛ в “Янев скуул” и Първа частна английска гимназия
Учител за подготовка на ученици за езикови гимназии към “Школа Иванови” и УЦ „Джани РоДари”2001г. Основава УЦ „Джани РоДари”
2007г. Основава ЧЦДГ „Джани РоДари”
2008г. Ясла към детската градина
2009г. Втори корпус на детската градина
2011г. Частно основно училище „Джани РоДари”2015/2016 Магистър по “Предучилищна педагогика”


Аня Мийич – психолог

Аня Мийич, завършва бакалавърска степен по Психология в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, през 2023. година с отличен успех. По време на бакалавърското обучение ходи на стаж в младежка къща “Скрити лайкове”, където провежда групови консултации и арт-терапия с психично болни младежи под супервизия на психолог. Там работи с младежи от аутистичния спектър, с личностови и емоционални разстройства.
След завършването на бакалавърска степен по Психология записва магистърска степен по Клинична психология в Нов Български Университет. По време на обучението ходи на стаж в психиатрично отделение на Военно-медицинска академия, където провежда клинични интервюта, обсъжда казуси и участва в процеса на лечението на психиатрично болни пациенти от всички видове психиатрични разстройства, под супервизия на клиничен психолог.
В момента работи в частно училище и детска градина “Джани РоДари” като училищен психолог, където провежда индивидуални консултации с децата, посещаващи училището и детската градина.

Петя Пейчева – логопед

„Хората имат различни звезди. За тези, които пътуват, звездите са водачи. За други са само светлинки.“ За мен всяко дете е звезда: звезда-водач, звезда-светлинка. Всяка логопедична терапия е предизвикателсво, ново приятелство. Всяка среща е мисия, отговорност, изграждане на доверие.
Образование: Магистърска степен по специалност Логопедия – СУ „Св. Климент Охридски“;
Бакалавърска степен по начална и предучилищна педагогика с чужд език – СУ „Св. Климент Охридски“ с профил френски език.
Петя Пейчева е действащ лектор по френски език във виртуална класна стая.
Предлагаме възможност за Вашето дете да се потопи в света на френския език, култура, литература. Заедно ще опознаем света на Le petit Nicolas, ще научим любопитни факти за едни от най-интересните френски забележителности. Ще се насладим на музиката на известни френски шансони, ще разберем защо френската кухня е гурме и какви са традиционните ястия по време на празници.
Всеки език е прозорец към света. Нека отворим този заедно!
Квалификации: 2015, 2016, 2017, 2018 г.Участия в Международна логопедична конференция, оргнизирана от логопедичен център “Ромел” и придобиване на удостоверения по темите: “Основни насоки за диференцирана оценка и корекция на нарушенията на писмената реч “Диагностика и превенция на езика 3-4” “Отражение на психо-моторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативните системи”.
Обучителен практически курс за работа с “Компютърна програма за подобряване скоростта на четене” Сертификат за завършен мултимедиен курс. 2012 г. – 31.12.2015 г. Участие в проект “Бъдеще сега: Създаване на условия за социално включване на децата в община Средец“ по Проект Социално включване на МТСП и Световната банкаПозиция – логопед Практически терапевтичен опитИмам повече от 10 години стаж по специалността. През изминалите години съм натрупала богат професионален опит – провеждане на диагностика и терапия, с насоченост към деца с различни езиково-говорни нарушения от предучилищна и училищна възраст.


Ивалина Бумбалова – педагог по български език и литература

Завършила е специалност “Българска филология и история” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. 

Преподавала е във 2 СУ “Акад. Емилиан Станев”.

Преминала е обучение по коучинг за деца. 

Преподаването е нейното призвание, защото според нея учителската професия е единствената, в която можеш да измериш успеха си чрез успеха на другите и то не на кои да е, а на бъдещето на нацията ни. 


Надежда Баларева – педагог по математика

Завършила Технически Университет София- магистър по индустриално инженерство и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“- СДК учител по матетматика и магистър по Технологии на обучението по математика и информатика.

Лични интереси в областта на състезателната математика.

Математиката може да бъде увлекателелна, когато подхождаме към задачите с разбиране и интерес. Ролята на добрия учител е да събуди интереса,  да предизвика увереност  и удовлетворение от разкриването на вярното решение.


Ава Аянска – педагог по история, география и информационни технологии

Висше образование-ЮЗУ “Неофит Рилски” През 2016-2018г. преминава успешно през програма за лидерско развитие “Заедно в час” 2016-2019г.- работи като учител по история и цивилизация, информационни технологии, музика и изобразително изкуство. Води клуб за ранно кариерно ориентиране и ръководи училищни проекти.
Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.
„Учителят е полезен, когато е инструмент на познанието. Всъщност не е от значение толкова самата материя, която преподава, колкото умението да събуди любовта към ученето като човешка активност. Вярвам, че училището трябва да бъде място, в което децата да са щастливи. Доказано е, че щастливите деца се карат много по-рядко, по-здрави са, имат по-силно развито творческо мислене и са по-успешни. Добрият учител трябва да бъде извор на щастие.”


Анастасия Вололовцева – педагог по Биология, Физика, Химия, Човекът и природата, СТЕМ

Висше образование – УДПУ „П. Тичина“ (Украйна) Специалност – учител по Химия, Биология
„Един добър учител може да създаде надежда, да възпламени въображението и да вдъхнови любовта към ученето“


Николета Грънчарова – педагог по английски език

Висше образование Начална училищна педагогика – магистър, специалност “Начален педагог с руски език”. Английска филология – магистър в ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност “учител по английски език”
„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален“ – Плутарх


Цветелена Тодорова – педагог по италиански език

Тя е завършила СУ „Свети Климент Охридски“ като Магистър по „Мениджмънт на социално-педагогическите дейности“. Бакалавър – „Социален педагог“, учител по италиански език. Следдипломна квалификация – „Международни отношения“.
Специализирала в Università per Stranieri “Dante Alighieri” . Преводач на Сара Ратаро и Федерико Моча. Преподавател по италиански и английски език, както и български език за чужденци.
„Това, което ме привлича в преподаването по италиански език, е разнообразието от проекти, предизвикателството да предложиш иновативно решение, динамиката на работата и намирането на правилния подход към всеки един ученик“. “La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.” Gianni Rodari


Елена Бакалова – педагог по руски и испански език

„Човек се учи, докато е жив. Да научиш дете означава да му създадеш условия да овладее изцяло собствените си способности.”
Добре дошли в моя свят. Моето жизнено кредо: Красивият живот започва от красив ум. Моето педагогическо кредо: Движи се напред и не спирай дотук.
Моето педагогическо кредо като учител по руски и испански език: Да се възпитава интерес на учениците към руския и испанския език и разбирането за значението им в съвременния свят.


Петя Пейчева – педагог по френски език

„Хората имат различни звезди. За тези, които пътуват, звездите са водачи. За други са само светлинки.“ За мен всяко дете е звезда: звезда-водач, звезда-светлинка. Всяка логопедична терапия е предизвикателсво, ново приятелство. Всяка среща е мисия, отговорност, изграждане на доверие.
Образование: Магистърска степен по специалност Логопедия – СУ „Св. Климент Охридски“;
Бакалавърска степен по начална и предучилищна педагогика с чужд език – СУ „Св. Климент Охридски“ с профил френски език.
Петя Пейчева е действащ лектор по френски език във виртуална класна стая.
Предлагаме възможност за Вашето дете да се потопи в света на френския език, култура, литература. Заедно ще опознаем света на Le petit Nicolas, ще научим любопитни факти за едни от най-интересните френски забележителности. Ще се насладим на музиката на известни френски шансони, ще разберем защо френската кухня е гурме и какви са традиционните ястия по време на празници.
Всеки език е прозорец към света. Нека отворим този заедно!


Мън Сяоциу – педагог по китайски език

Г-жа Мън Сяоциу е преподавател от Институт Конфуций – София. Завършва Харбинския технологичен институт. Владее китайски и английски език и разбира български, френски, немски и руски. Живее и работи в България от близо 30 години. Г-жа Мън обича своята професия – да преподава китайски език и да разпространява китайската култура. Умее да общува с ученици от различни народности. Преподавала е на и е работила с ученици от различни страни.

Г-жа Мън обучава изучаващи китайски език на възраст от 6 до 50 години. Нейните ученици са с различни професии и образование, включително дипломати, държавни служители, бизнесмени, ученици от начални и средни училища и др. През 2023-2024 учебна година е изпратена от Институт Конфуций – София да преподава китайски език в ЧOУ „Джани Родари“.


Симона Павлова – педагог по изобразително изкуство и керамика

Завършва висшето си образование в Национална художествена академия, гр. София, специалност – Живопис и бакалавърска степен – Живопис с Теория и практика на художественото образование –  учител по изобразително изкуство от първи да дванадесети клас.  Преди това гимназиалния си период е завършила в Национална художествена гимназия „ Димитър Добрович”, гр. Сливен, специалност –  Художествена тъкан и мода.
   Мотивацията у мен е провокирана от идеята за самоусъвършенстване чрез практика. Работата с деца ме вдъхновява и дава нови перспективи за творчество и развитие, както на личния, така и на потенциала на децата, с които работим.
   „Креативността изисква кураж” е казал Анри Матис, а  куражът  е едно от нещата  в изкуството, който се проявява и чрез който , едно дете го развива по собствен начин и преоткрива себе си.
   Успехът на децата  с които работим, е и наш собствен успех. За мен децата винаги са били най- чисти и свободно изразяващи чувствата си същества. Работата ми с тях е нещото, което ме отделя от реалния живот и ме кара да се чувствам щастлива, освен това ми помага да бъда по- организирана, амбициозна и с усмивка да преодолявам трудностите по пътя към успеха.  Надявам се, че любовта ми към изкуството в комбинация с възможностите ми на художник-живописец ще помогна на децата  да преоткрият себе си във вълшебния свят на изкуството. 
   „Красиво е онова що произтича от вътрешната духовна необходимост” – Василий Кандински


Кристина Иванова – педагог по музика

Кристина Иванова – завършва висше образование “Музикално изкуство” в НБУ, степен бакалавър. След това следва магистър в АМТИИ – гр. Пловдив, специалност “Медийно музикално редакторство”. Занимава се с деца от 15 години, като е била ръководител на вокални групи и преподава поп и джаз пеене. До скоро е била активен хорист в народния хор на Фолклорен ансамбъл “Родопа”, гр. Смолян. Има дипломи за завършено обучение за  преподаване по метода “Монтесори” и “Валдорф”.

“Да работиш с деца е удоволствие. Те са най-искрени и добродушни. А за мен откровеността е важно качество, за да можеш да си полезен, да предаваш знания и духовни ценности. Работата с деца е престиж!”


Тончо Тончев – педагог по физическо възпитание и спорт

Завършил е основно и средно образование в гр. Луковит. Основно образование: СУ „ Алеко Константинов“ и средно с професионална квалификация по специалността, издадена от професионална гимназия по селско стопанство „ Сергей Румянцев“. Дипломиран по специалността „ Физическо възпитание и спорт“ към Софийски университет ,, Св. Климент Охридски“, степен бакалавър.
Активно практикува футбол за ФК „Ботев“ Луковит.
Обича работата с деца и като техен учител по физическо се стреми да ги насърчи да обичат спорта, реда, дисциплина, да се уважават взаимно и най-вече да имат отборен дух!
Ще работим заедно за обучението и благоприятната среда на децата в училище.
„Физическото образование на детето е база за всичко останало. Без правилно прилагане на хигиена в развитието на детето, без правилно възлагане във физкултурата и спорта ние никога няма да получим здраво поколение.“


Цветан Костов – ръководител проекти

Средно образование: СМГ „Паисий Хилендарски“ Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски” – магистър по математика, информатика и информационни технологии.
Квалификационни степени: СУ „Св. Климент Охридски” – I ПКС, краткосрочни специализации във Великобритания, Испания, Португалия, Германия и Гърция.
Дългогодишен учител, ръководител на европейски проекти, член на Европейска мрежа „Места на мира“, Европейска мрежа „Екомедия-Европа“, Европейско ученическо списание.


Татяна Милева – готвач

Образование – Търговско финансова гимназия; ТОХ София Професионален опит – 20 г.
Аз съм госпожа Татяна и съм винаги засмяна, Учих скучна икономика, а работя гастрономика.За децата мили, Ваши бъркам ароматни каши!
Учебен комплекс „Джани РоДари” – готвач


Екипът на Учебен комплекс “Джани РоДари”
е подбран изключително внимателно, така че да отговаря на високите изисквания, които сме си поставили за работа с децата. Ние се гордеем с квалификацията и всеотдайността на нашите служители. Те са специалисти с професионално обучение и стаж в детски заведения. Планират работата си в съответствие с възрастта на децата и специфичните изисквания на образователния модел.
Освен отлична професионална подготовка, ние държим колегите ни да има и вътрешно призвание да работят с деца. Нашият приоритет е да се търсят нови пътища за развитие и подобряване на работа ни, като за тези цел непрекъснато се включваме в различни курсове за допълнителна квалификация и личностно развитие.